Program rozvoje města Bruntálu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Program rozvoje města Bruntálu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novosák, Jiří cs
dc.contributor.author Mlynarčíková, Kamila cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:56:12Z
dc.date.available 2010-07-16T13:56:12Z
dc.date.issued 2008-05-23 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5680
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá Programem rozvoje města Bruntálu. Cílem práce je analyzovat současný stav města a pokusit se navrhnout takové cíle a opatření, které povedou k dalšímu rozvoji. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje cha-rakteristiku programu rozvoje, jeho účel a využití, roli aktérů při tvorbě programu, vysvětlení a popis strategického plánování. V praktické části je zpracována socioekonomická charakteristika města, na jejímž základě je stanovena SWOT analýza. Součástí této části je také návrh jednotlivých strategických cílů rozvoje včetně návrhových opatření. Na závěr jsou navrženy projekty, které by měly pomoci dalšímu úspěšnému rozvoji města. cs
dc.format 80 s., 1 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 879512 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject program rozvoje města cs
dc.subject socioekonomická charakteristika cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategický cíl cs
dc.subject návrh opatření cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject city development program en
dc.subject socioeconomic characteristics en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategic goals en
dc.subject proposal of measures en
dc.subject project catalogue en
dc.title Program rozvoje města Bruntálu cs
dc.title.alternative The Development-program of the town Bruntál en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Macháček, Jiří cs
dc.date.accepted 2008-06-11 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the development programme of the city of Bruntál. The main aim is to analyse the current situation of the city and to suggest possible ways of its improvement. This thesis is divided into two parts. The first theoretical part describes the main characteristics of the development program, its aim, methodological background, practical importance, and main actors. The second, practical part of the thesis, include so-cioeconomic characteristics of the city and SWOT analysis. Based on the most important findings, development opportunities of the city, including a catalogue of relevant projects, are suggested. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 9032
dc.date.assigned 2008-03-17 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
mlynarčíková_2008_bp.pdf 858.8Kb PDF View/Open
mlynarčíková_2008_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
mlynarčíková_2008_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account