Vnitropodnikové účetní směrnice ve společnosti Austin Detonator s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vnitropodnikové účetní směrnice ve společnosti Austin Detonator s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šteker, Karel
dc.contributor.author Hrtáňová, Iva
dc.date.accessioned 2010-07-16T14:02:27Z
dc.date.available 2013-05-23T23:00:28Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5698
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci jsem se věnovala oblasti a problematice vnitropodnikových účet-ních směrnic. Teoretická část vysvětluje význam a účel vnitropodnikových účetních směr-nic, jejich dělení, tvorbu a obsahuje stručnou charakteristiku vybraných směrnic. V praktické části jsem se zabývala analýzou vnitropodnikových účetních směrnic ve firmě Austin Detonator s.r.o. s cílem navrhnout jejich aktualizaci a úpravu. Součástí je návrh nové normy zaměřený na pracovní cesty a cestovní náhrady. cs
dc.format 60 s., 4 s. příloh cs
dc.format.extent 586534 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2013
dc.subject vnitropodnikové účetní směrnice cs
dc.subject metodický pokyn cs
dc.subject zákon o účetnictví cs
dc.subject pracovní cesta cs
dc.subject internal accounting guidelines en
dc.subject methodical guideline en
dc.subject act on accounting en
dc.subject business trip en
dc.title Vnitropodnikové účetní směrnice ve společnosti Austin Detonator s.r.o. cs
dc.title.alternative Internal accounting guidelines of Austin Detonator s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Otrusinová, Milana
dc.date.accepted 2008-06-12
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I have focused on the area of internal accounting guidelines. The theoretical part explains the importance and purpose of internal accounting guidelines, their division, formation and also contains brief characteristics of selected guidelines. In the practical part I have analysed internal accounting guidelines in the company of Aus-tin Detonator s.r.o. with the aim to propose their updating and adjustments. It includes a proposal for new internal guidelines concerning business trips and travel compensations en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9239
dc.date.assigned 2008-03-21
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hrtáňová_2008_bp.pdfBlocked 572.7Kb PDF View/Open
hrtáňová_2008_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
hrtáňová_2008_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account