Analýza konkurenčního prostředí pro rozšíření vý-roby desek z polyolefinů společnosti Fatra, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza konkurenčního prostředí pro rozšíření vý-roby desek z polyolefinů společnosti Fatra, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krahulová, Hana
dc.contributor.author Žídek, Jakub
dc.date.accessioned 2010-07-16T14:08:13Z
dc.date.available 2012-12-07T00:00:25Z
dc.date.issued 2007-12-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5717
dc.description.abstract Záměrem mé bakalářské práce je prozkoumání konkurenčního prostředí plastového prů-myslu Fatra, a.s. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická a druhá se prakticky aplikuje postupy z části první. Teoretická část pojednává o inovačním proce-su, SWOT analýze, Porterovu pětifaktorovém modelu a PEST analýze. Druhá část hovoří o historii a současnosti Fatra, a.s., jsou zde provedeny analýzy, popisuje konkurenci a potencionální zákazníky. Na konci této práce jsou doporučení k dosažení podnikových cílů. cs
dc.format 69 cs
dc.format.extent 1720073 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 07.12.2012
dc.subject Konkurence cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Porterův model konkurenčních sil cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject inovační proces cs
dc.subject Competition en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Porters five factors model en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject innovation process en
dc.title Analýza konkurenčního prostředí pro rozšíření vý-roby desek z polyolefinů společnosti Fatra, a.s. cs
dc.title.alternative Competitive analyse for production extention of polyolefine sheet for Fatra, a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukavský, Vladimír
dc.date.accepted 2008-01-16
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with an analysis of competitor's field of plastics production company Fatra, a.s. Thesis has two parts. First part is theoretical and second is practical. First part includes study of innovation process, SWOT analysis, Porters five factors model, PEST analysis. Second part includes history and present of Fatra, a.s., analyses from first part, also descri-bes competitors and potential customers. At the end this of thesis are suggestions and re-commendations to reach company aims en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 7437
dc.date.assigned 2007-10-05
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
žídek_2008_bp.pdfBlocked 1.640Mb PDF View/Open
žídek_2008_vp.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open
žídek_2008_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account