Charakterizace složení a typové rozdělení používaných ocelí v technické praxi

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Charakterizace složení a typové rozdělení používaných ocelí v technické praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapčík, Lubomír
dc.contributor.author Jurková, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-16T14:13:13Z
dc.date.available 2018-06-04T23:00:11Z
dc.date.issued 2008-06-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5729
dc.description.abstract Kovy provází vývoj lidstva již odpradávna a ocel, začneme-li ji sledovat od okamžiku její historicky proslulé podoby jako damascenské - již několik tisíciletí. Tuto skutečnost potvr-zuje fakt, že spotřeba s dnešním celosvětovým objemem výroby stoupla řádově do miliónů tun ročně a stala se druhým nejmasověji vyráběným výrobkem za výrobou cementu. Cílem této bakalářské práce bylo bližší prostudování jedné z nejzákladnějších metod analýzy oceli z jinak širokého spektra možností, které analytická chemie nabízí. Optickou emisní spektrometrií lze stanovit obsah jednotlivých prvků v oceli. cs
dc.format 59 s., 5 s. příloh cs
dc.format.extent 1105348 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.06.2018
dc.subject Ocel cs
dc.subject optická emisní spektrometrie cs
dc.subject elementární analýza cs
dc.subject Steel en
dc.subject optical emission spectrometry en
dc.subject elemental analysis en
dc.title Charakterizace složení a typové rozdělení používaných ocelí v technické praxi cs
dc.title.alternative Composition Characterization and Type Division of Commercially Used Steel in Technical Praxis en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ponížil, Petr
dc.date.accepted 2008-06-19
dc.description.abstract-translated Metals are accompanying human development since ancient times and steel, if we start to follow it since its historically famous type as damascene steel, already several millenia. This reality is confirmed by the fact, that the consumption with today's global production volume was increased up to millions of tones annually and it became second most massive produced product following production of cement. The aim of this Bc. thesis was to offer more detail study of the one selected procedure of analysis taken from the basic set of methods as required by ISO standards for steel analysis from the broad range of possibilities, which are offered by analytical chemistry. By means of optical emission spectrometry it is possible to determine content of individual elements in the studied steel samples. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/138 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 8734
dc.date.assigned 2008-02-11
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
jurková_2008_bp.pdfBlocked 1.054Mb PDF View/Open
jurková_2008_vp.doc 27.5Kb Microsoft Word View/Open
jurková_2008_op.doc 28Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account