Změny chemického složení brambor v průběhu skladování

DSpace Repository

Language: English čeština 

Změny chemického složení brambor v průběhu skladování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černá, Monika
dc.contributor.author Šutová, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-16T14:14:55Z
dc.date.available 2010-07-16T14:14:55Z
dc.date.issued 2008-06-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5736
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na změny chemického složení brambor v průběhu skladová-ní. V první části se pojednává o chemických, anatomických a morfologických vlastnostech bramborových hlíz. V další části jsou popsány jednotlivé odrůdy nejčastěji pěstované v ČR. Protože tato práce je zaměřena na skladování brambor, jsou zde zahrnuty i podmínky a způsoby skladování bramborových hlíz, včetně změn, ke kterým dochází v průběhu skladování. V praktické části se zabývám pokusem, jejímž cílem bylo sledování vlivu podmínek sklado-vání na obsah sušiny v bramborové hlíze. Pro pokus byly vybrány následující odrůdy: velmi raná Komtesa, poloraná Red Anna, poloraná Lolita a raná Kornelie, které byly skladovány v různých prostředích. Výsledky měření byly statisticky zpracovány. Na základě měření je možno konstatovat, že ve většině případů docházelo ke zvýšení obsahu sušiny. cs
dc.format 77 s., 15 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1599772 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject brambory cs
dc.subject hlízy cs
dc.subject odrůda cs
dc.subject skladování cs
dc.subject potato en
dc.subject tuber en
dc.subject dry basis en
dc.subject cultivar en
dc.subject storage en
dc.title Změny chemického složení brambor v průběhu skladování cs
dc.title.alternative The changes of chemical composition in potato tubers during storage en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rop, Otakar
dc.date.accepted 2008-06-13
dc.description.abstract-translated The work is focused on the changes of the chemical composition of potatoes during storing. The first part deals with the chemical, anatomical, and morphological properties of potato tubers. The next part describes individual cultivars grown in the Czech Republic most often. As the work is focused on the storage of potatoes it includes description of conditions and methods of storing potato tubers including the changes the tubers undergo during the storage. In the practical part, I covered an experiment the aim of which was to monitor the influence of condition of storage on the content of dry basis in the tuber. The following cultivars were chosen for the experiment: very early Komtesa, mid-early Red An-na, mid-early Lolita, and early Kornelie, which were stored under various conditions. The results of the measurements were statistically processed. On the basis of the measurements it is possible to state that the contens of the dry basis increased in most cases. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 8027
dc.date.assigned 2007-11-23
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šutová_2008_bp.pdfBlocked 1.525Mb PDF View/Open
šutová_2008_vp.doc 35.5Kb Microsoft Word View/Open
šutová_2008_op.doc 0bytes Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account