Analýza adaptability lidských zdrojů ve firmě Šebesta spol. s r.o. na současné tržní podmínky.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza adaptability lidských zdrojů ve firmě Šebesta spol. s r.o. na současné tržní podmínky.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrazdilová Bočková, Kateřina
dc.contributor.author Šebestová, Leona
dc.date.accessioned 2010-07-16T14:23:23Z
dc.date.available 2010-07-16T14:23:23Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5756
dc.description.abstract Práce se zabývá možnostmi čerpání finančních zdrojů ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci rozvoje a potřeb lidských zdrojů směrem ke zvyšování konkurenceschopnosti firmy. Jsou analyzovány firma Šebesta spol. s r.o a trh práce regionu Hodonín z pohledu současné pozice a možností dalšího rozvoje v oblasti lidských zdrojů. Práce je zakončena rekapitulací závěrů a souborem doporučení pro získání zdrojů z Evropské unie, konkrétně operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. cs
dc.format 83 s. cs
dc.format.extent 1036179 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject Evropský sociální fond cs
dc.subject Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject malé a střední podniky cs
dc.subject hospodářská komora cs
dc.subject zaměstnanci a zaměstnavatelé cs
dc.subject European Union en
dc.subject European Social Fund en
dc.subject operational program Human resources and employment en
dc.subject labor market en
dc.subject small and medium business organizations en
dc.subject economic chamber en
dc.subject employees and employers en
dc.subject competition en
dc.title Analýza adaptability lidských zdrojů ve firmě Šebesta spol. s r.o. na současné tržní podmínky. cs
dc.title.alternative Analysis of adaptability of human resources in Šebesta limited company in present market conditions. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zámečník, Roman
dc.date.accepted 2008-06-12
dc.description.abstract-translated The Work depicts the possibilities of drawing financial resources from structural funds of European Union within the bounds of development and needs of human resources for the purpose of improvement firm's competitiveness. Further on there are analyse of Šebesta limited copany and labour market of the Hodonín region from the view of presentssituation and possibilities of the next development in the spere of human resources. The Work is finished by recapitulation of conclusions and the package of recommendation for getting the resources from European Union, namely from operation program Human resources and employment. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9423
dc.date.assigned 2008-03-17
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
šebestová_2008_bp.pdf 1011.Kb PDF View/Open
šebestová_2008_vp.pdf 107.7Kb PDF View/Open
šebestová_2008_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account