Projekt systému vzdělávání pracovníků Plastiky a.s., Kroměříž se zaměřením na jazykovou přípravu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt systému vzdělávání pracovníků Plastiky a.s., Kroměříž se zaměřením na jazykovou přípravu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregar, Aleš
dc.contributor.author Tůmová, Vladimíra
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:07:30Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/575
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je vytvoření projektu jazykového vzdělávání na rok 2007 a návrh nových, výhodnějších metod jazykového vzdělávání zaměstnanců Plastiky a.s., Kroměříž. Teoretická část stručně mapuje oblast podnikového vzdělávání a jazykového vzdělávání pracovníků. Analytická část seznamuje se současným stavem jazykového vzdělávání ve společnosti a s nedostatky, které se vyskytují v jazykovém vzdělávání zaměstnanců. V projektové části je návrh jazykového vzdělávání na rok 2007, s řešením současných problémů jazykového vzdělávání pracovníků Plastiky a.s., Kroměříž. cs
dc.format 96s, 16 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3079853 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.05.2026
dc.subject vzdělávání zaměstnanců cs
dc.subject jazykové vzdělávání cs
dc.subject e-Learning cs
dc.subject bleanded learning cs
dc.subject jazykový kurz cs
dc.subject anglický jazyk cs
dc.subject Blended learning en
dc.subject e-Learning en
dc.subject employees' training en
dc.subject English en
dc.subject language course en
dc.subject language training en
dc.title Projekt systému vzdělávání pracovníků Plastiky a.s., Kroměříž se zaměřením na jazykovou přípravu cs
dc.title.alternative The project of the employees' training system in the company Plastika Kroměříž focused on the language training en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Urban, Tomáš
dc.date.accepted 2006-06-02
dc.date.vskp-available 2026-05-09
dc.description.abstract-translated The project elaboration aimed at language training during the year 2007 together with the suggestion of the new and more advantageous methods of language training of employees in the company Plastika Kroměříž are the main goals of the presenting Master's thesis. Its text consists of several parts. Firstly, the theoretical part is given. It makes a brief look on the area of the corporate training and language training of employees. This is followed by the analytical part in which the present state of language training in the company is provided along with the drawbacks in the employees' language training. Finally, the project part comprises the concept of the language training during the year 2007 plus the alternative solution of the contemporaneous problems of the employees' language training in Plastika Kroměříž. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3536
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
tůmová_2006_dp.pdfBlocked 2.937Mb PDF View/Open
tůmová_2006_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
tůmová_2006_op.pdf 61.48Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account