Analýza systému vyhledávání a výběru pracovníků uplatňovaného pracovní agenturou A.V.E.C. trade, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza systému vyhledávání a výběru pracovníků uplatňovaného pracovní agenturou A.V.E.C. trade, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Halgašová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-16T14:32:10Z
dc.date.available 2010-07-16T14:32:10Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5764
dc.description.abstract Cieľom mojej bakalárskej práce je analyzovať súčasný systém vyhľadávania a výberu pracovníkov v pracovnej agentúre. Svoju bakalársku prácu mám rozdelenú do dvoch častí. V prvej časti teoreticky popisujem, ako prebieha vyhľadávanie a výber pracovníkov podľa jednotlivých autorov. Popisujem tak i motivačné faktory pracovníkov. V praktickej časti som sa zamerala už bližšie na celú problematiku vyhľadávania a výberu pracovníkov v pracovnej agentúre, pričom som mala možnosť sa zúčastniť výberu uchádzačov a urobiť s nimi rozhovor, na základe ktorého som mohla následne urobiť analýzu motivačných faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie ľudí k záujmu o prácu. Na záver som zhodnotila celú situáciu a navrhla firme odporučenia pre zlepšenie jej situácie. cs
dc.format 73 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1494822 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject ľudské zdroje cs
dc.subject získavanie pracovníkov cs
dc.subject výber pracovníkov cs
dc.subject motivácia cs
dc.subject dočasné pridelenie zamestnancov cs
dc.subject outsourcing cs
dc.subject human resources en
dc.subject searching of staff en
dc.subject staff selection en
dc.subject motivation en
dc.subject temporary placement en
dc.subject outsourcing en
dc.title Analýza systému vyhledávání a výběru pracovníků uplatňovaného pracovní agenturou A.V.E.C. trade, s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of system searching and selection of employees in a recruitment agency A.V.E.C. trade, s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bieliková, Michaela
dc.date.accepted 2008-06-12
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor thesis is to analyze today's system of employee's selection and search in a recruitment agency. The thesis is divided into two parts. The first theoretical part is a description of search and selection of employees according to various authors. I also describe motivation factors. In the second, practical part I concentrated more closely on search and selection of employees in general. I had a chance to participate in a job interview and to make an analysis of motivation factors which influence people to make a decision on choosing their future job. In the conclusion I proposed certain solutions which will help to improve the employment process in the agency. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9718
dc.date.assigned 2008-03-21
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
halgašová_2008_bp.pdfBlocked 1.425Mb PDF View/Open
halgašová_2008_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
halgašová_2008_op.doc 638.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account