Řízení teploty a vlhkosti při lakování

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Řízení teploty a vlhkosti při lakování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šťastníková, Věra
dc.contributor.author Prause, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-16T14:32:45Z
dc.date.available 2010-07-16T14:32:45Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5765
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problémem při povrchovém zpracování plastových výstřiků nánosem barvy - lakováním. Jedná se o problém nastavení optimálních podmínek teploty a vlhkosti při lakování plastů. Teplota a vlhkost prostředí jsou jednou z nejdůležitějších veličin při lakování. Při nedodržení třeba jen jedné z nich, nastává nerovnovážné (nestabilní) nastavení, které vede k poruše lakovaného povrchu plastového dílce a vzniká porucha nazvaná jako pomerančová kůra. Úkolem je navrhnout vhodnou úpravu technologie regulace ke sladění klimatických podmínek, která zabezpečí optimální podmínky pro lakování. Součástí práce je zjištění mezních podmínek pro výskyt vad u vytypovaných výrobků. cs
dc.format 85 s., 3 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 3787097 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Lakování cs
dc.subject polymery cs
dc.subject regulace teploty a vlhkosti cs
dc.subject Painting en
dc.subject polymers en
dc.subject regulation temperature and humidity en
dc.title Řízení teploty a vlhkosti při lakování cs
dc.title.alternative Drive temperature and humidity at painting en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dvořák, Zdeněk
dc.date.accepted 2008-06-04
dc.description.abstract-translated In diploma work I am deal with problem at surface processing plastic ejaculations deposit colours - painting. Acts about problem setting optimum conditions temperature and humidity at painting plastics temperature and humidity environment are once from most important value at painting. At non - performance possibly only one of they, springs disequilibrium (unstable) setting that the leads to defect paint surface plastic part and rises defect called as orange peel. Target will suggest acceptable modification technology regulation to coordination climatic conditions, which will make safe optimal conditions for painting. Part of work is inquest limiting conditions for defect incidence near you - nap products. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 8448
dc.date.assigned 2008-02-19
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
prause_2008_dp.pdfBlocked 3.611Mb PDF View/Open
prause_2008_vp.doc 35.5Kb Microsoft Word View/Open
prause_2008_op.doc 32Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account