Odpad a bioplasty - REBOX

DSpace Repository

Language: English čeština 

Odpad a bioplasty - REBOX

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škarka, Pavel
dc.contributor.author Strausová, Tereza
dc.date.accessioned 2010-07-16T14:37:57Z
dc.date.available 2010-07-16T14:37:57Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5766
dc.description.abstract Problém nadměrné produkce odpadu a zacházení s ním je aktuálním tématem sou-časnosti. Je potřeba hledat řešení, jak šetřit energiemi i surovinami. Základním kamenem je eliminace vzniku odpadu a hned za ním následuje recyklace odpadu a využívání druhotných surovin. Design sestavy nádob pro tříděný odpad REBOX je navržen v souladu s myšlenkou minimální spotřeby materiálu při jeho výrobě. Koncepce REBOXu umožňuje separaci růz-ných druhů odpadu dle individuálních potřeb prostor, ve kterých by se nacházel. Teoretická část diplomové práce je výchozí pro praktickou část. Praktická část popisuje myšlenkový pochod vzniku vlastního návrhu a finální podoba REBOXu je zdokumentována v projektové části. cs
dc.format 85 s, 27 s příloh cs
dc.format.extent 38890472 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject odpady cs
dc.subject plasty cs
dc.subject bioplasty cs
dc.subject kompost cs
dc.subject třídění odpadu cs
dc.subject nádoby na tříděný odpad cs
dc.subject waste en
dc.subject plastics en
dc.subject biowasate en
dc.subject compost en
dc.subject sorting of waste en
dc.subject containers for sorted waste en
dc.title Odpad a bioplasty - REBOX cs
dc.title.alternative Waste & Bioplastics - REBOX en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Podzimek, Ondřej
dc.date.accepted 2008-05-27
dc.description.abstract-translated High a waste production and its handling is a significant issue. It is imperative to look for solutions to save energy and raw materials. It is best to eliminate the waste at its source; but then it is extremely important to reuse & recycle materials. The setup of REBOX containers for sorting waste has been designed with the concept of minimal material consumption during production. REBOX allows the separation of different waste types depending on the individual space requirements. The practical part of the research paper is a based on the theoretical part. The practical part describes the underlying concepts. The final shape of REBOX is captured in the project part. en
dc.description.department Ústav produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/186 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Průmyslový design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Industrial Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 10081
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
strausová_2008_dp.pdfBlocked 37.08Mb PDF View/Open
strausová_2008_vp.doc 70Kb Microsoft Word View/Open
strausová_2008_op.pdf 459.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account