Analýza nákladů výrobny krmných směsí v ZZN POMORAVÍ, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza nákladů výrobny krmných směsí v ZZN POMORAVÍ, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dobeš, Kamil
dc.contributor.author Zlámalová, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:07:40Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/576
dc.description.abstract Teoretická část práce se zabývá vymezením pojmu nákladů z různých hledisek.Obsahuje také členění nákladů podle potřeb s jejich rozdělením na druhové a účelové členění, podle odpovědnosti za jejich vznik a kalkulační členění. Podrobněji je zkoumána kalkulace nákla-dů a to jak kalkulační systém tak i kalkulační metody. V praktické části je věnována pozornost nákladovému systému ve výrobně krmných směsí v ZZN POMORAVÍ, a.s. Je analyzován také kalkulační systém firmy. cs
dc.format 62 s., 4 s. příloh cs
dc.format.extent 764719 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2036
dc.subject analýza nákladů cs
dc.subject členění nákladů cs
dc.subject variabilní náklady cs
dc.subject fixní náklady cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject kalkulační systém cs
dc.subject metody kalkulace cs
dc.subject Costs analysis en
dc.subject Costs structure en
dc.subject Variable costs en
dc.subject Fixed costs en
dc.subject Calculation en
dc.subject Calculation systém en
dc.subject Calculation methods en
dc.title Analýza nákladů výrobny krmných směsí v ZZN POMORAVÍ, a.s. cs
dc.title.alternative Analysis of costs in feeding mixture plant of ZZN POMORAVÍ, a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Švarcová, Jena
dc.date.accepted 2006-06-15
dc.date.vskp-available 2036-05-19
dc.description.abstract-translated Theoretical part of this work is dealing with delimitation of costs from various viewpoints. It contains both segmentation of costs according to its occasion. It is devided to generic and purpose segmentation of costs, according to responsibility of its origin and calculation seg-mentation. Calculation of costs is researched in more details, both calculation systém and calculation methods. Practical part is aimed on costs system in a feeding mixture plant of ZZN POMORAVÍ, a.s. Also calculation systém of firm is analysed. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/112 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 3908
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
zlámalová_2006_bp.pdfBlocked 746.7Kb PDF View/Open
zlámalová_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
zlámalová_2006_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account