Vývoj technologií dezinfekce při úpravě pitné vody

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vývoj technologií dezinfekce při úpravě pitné vody

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kupec, Jan
dc.contributor.author Geryková, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-16T14:44:28Z
dc.date.available 2010-07-16T14:44:28Z
dc.date.issued 2008-06-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5781
dc.description.abstract V této práci jsou popsány současné druhy dezinfekce pitné vody. Důraz je kladen na jejich charakterizaci, výhody, nevýhody a využití. Praktické použití popsaných dezinfekčních metod je podáno s ohledem především na bakteriální znečištění dané pitné vody. Záměrem bylo popsat nové metody, které mají patřičnou dezinfekční schopnost a které mají předpoklady pro budoucí větší použití (např. oxid chloričitý). Je také brána v úvahu ekonomická náročnost jednotlivých metod a možný dopad na životní prostředí. cs
dc.format 34 s. cs
dc.format.extent 799160 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject pitná voda cs
dc.subject dezinfekce cs
dc.subject chlorace cs
dc.subject oxid chloričitý cs
dc.subject chloraminace cs
dc.subject ozonizace cs
dc.subject UV záření cs
dc.subject solární dezinfekce cs
dc.subject oligodynamické metody dezinfekce vody cs
dc.subject drinking water en
dc.subject disinfection en
dc.subject chlorination en
dc.subject chlorine oxide en
dc.subject chlorine - aminating en
dc.subject ozonization en
dc.subject UV radiation en
dc.subject solar disinfection en
dc.subject olygodynamic methods of water disinfection en
dc.title Vývoj technologií dezinfekce při úpravě pitné vody cs
dc.title.alternative Developments in desinfection technologies for drinking water en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Houser, Josef
dc.date.accepted 2008-06-24
dc.description.abstract-translated In this work there are described current posibilities of drinking water disinfection. Emphasis is given to the characterisation, benefits, disadvantages and aplication. Bacterial contamination of drinking water is stressed out during the description of disinfection methods used during practical aplications. The intention was describe new methods which have greater disinfection ability and which anticipate wider range of utility (e.g . Chlorine oxide). The economic burden and possible impacts on the environment of individual methods is also taken into consideration. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/140 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 8609
dc.date.assigned 2008-02-19
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
geryková_2008_bp.pdfBlocked 780.4Kb PDF View/Open
geryková_2008_vp.doc 33.5Kb Microsoft Word View/Open
geryková_2008_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account