Elektrické vlastnosti polymerních kompozitů

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Elektrické vlastnosti polymerních kompozitů

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Elektrické vlastnosti polymerních kompozitů
Autor: Pelíšková, Michaela
URI: http://hdl.handle.net/10563/579
Datum: 2006-04-24
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Dostupnost: Bez omezení


Abstrakt:

Kompozity elektricky aktivních částic dispergovaných v nevodivé polymerní matrici patří k polymerním materiálům s jedinečnými elektrickými vlastnostmi. Jejich použití se ukázalo vhodným v mnoha technologických aplikacích. Navíc jsou tyto polymerní kompozity v porovnání s běžnými materiály výhodné pro svou nízkou hmotnost a možnost nastavení požadovaných vlastností kombinací složek. Tato práce se zabývá návrhy a analýzou takových kompozitů s ohledem na jejich možné aplikace. První oblast této práce analyzuje možnost stínění elektromagnetického záření kompozity na bázi epoxidových pryskyřic plněných krátkými uhlíkovými vlákny. Po pokrytí uhlíkových vláken nevodivou polyanilinovou bází byl získán kompozit s vysokou střídavou vodivostí při vysokých frekvencích a nízkou stejnosměrnou vodivostí. Dále byl u kompozitů s částicemi grafitu potvrzen významný vliv tvaru částic a jejich pokrytí na vodivost v perkolační oblasti. V druhé části jsou studovány změny vodivosti kompozitů při tlakové deformaci. Změna struktury kompozitu silikonového kaučuku o koncentraci částic polypyrolu v oblasti pod perkolační mezí vedla k příkrému poklesu vodivosti. Navržený teoretický model popisující závislost stejnosměrné vodivosti na deformaci při různé koncentraci plniva byl experimentálně ověřen na kompozitu silikonového kaučuku se sazemi. Porovnání vlastností kompozitu melamin-formaldehydové pryskyřice plněné částicemi shungitu s kompozitem se zastoupením sazí ukázalo - i přes mírně zhoršené mechanické vlastnosti prvního materiálu - jeho výhody pro případnou výrobní manipulaci v praxi. Dále je ukázáno, že lokální odchylky v koncentraci částic plniva, jejich tvaru a orientaci uvnitř polymerního kompozitu lze modelovat jako distribuce perkolačních prahů.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
pelíšková_2006_vp.doc 24.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
pelíšková_2006_op.zip 19.66Kb Neznámý Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet