Sociální program a péče o profesionální vojáky Ozbrojených sil Slovenské republiky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální program a péče o profesionální vojáky Ozbrojených sil Slovenské republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černuška, Štefan
dc.contributor.author Guzlej, Eduard
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:08:07Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/580
dc.description.abstract Vo svojej diplomovej práci sa zaoberám sociálnym programom a starostlivosťou o profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Hlavným cieľom tejto práce je zistiť nedostatky súčasného stavu v oblasti sociálneho zabezpečenia a starostlivosti o profesionálnych vojakov a navrhnúť ich riešenia. Na základe štúdie odbornej literatúry je vypracovaná teoretická časť, ktorá uvádza čitateľa do problematiky sociálnej politiky. V praktickej časti sú uvedené základné informácie o Ozbrojených silách Slovenskej republiky a jej úlohy ktoré plní, a ďalej popisujem aktuálny stav v oblasti starostlivosti a sociálneho zabezpečenie profesionálnych vojakov. V projektovej časti poukazujem na konkrétne problémy, ktoré ďalej popisujem a vysvetľujem, a nakoniec navrhujem metódy ich riešenia na odstránenie. cs
dc.format 95 s., 1 s. priloha cs
dc.format.extent 793090 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2036
dc.subject Sociálna politika cs
dc.subject sociálne istoty cs
dc.subject sociálne zabezpečenie cs
dc.subject sociálna starostlivosť cs
dc.subject Social policy en
dc.subject social welfare en
dc.subject social security en
dc.subject social care en
dc.title Sociální program a péče o profesionální vojáky Ozbrojených sil Slovenské republiky cs
dc.title.alternative Social program and care for professional soldiers of Armed Forces of Slovak Republic en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Rajošová, Veronika
dc.date.accepted 2006-06-02
dc.date.vskp-available 2036-05-12
dc.description.abstract-translated In my Master thesis, I deal with the social program and care for professional soldiers of Armed Forces of the Slovak Republic. The aim of the Master thesis is to find the imperfections in the current state in the area of the social welfare and care for the professional soldiers and suggest their solutions. The theory is based on the studies of the authority's literature and presents to the readers basic terms of social policy. In the practical part there is presented the basic information about the Armed Forces of the Slovak Republic and the tasks which are fulfilled and subsequently there is described the present status in the area of the care and the social welfare of the professional soldiers. In the project part there are referred the specific problems which are further described and explained and finally there are suggested methods of their solutions how to remove these problems. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3851
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
guzlej_2006_dp.pdfBlocked 774.5Kb PDF View/Open
guzlej_2006_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
guzlej_2006_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account