Strategie rozvoje mikroregionu Letovicko v oblasti cestovního ruchu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategie rozvoje mikroregionu Letovicko v oblasti cestovního ruchu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schneider, Jaromír
dc.contributor.author Cekotová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-16T15:05:08Z
dc.date.available 2013-05-23T23:00:25Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5832
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá rozvojem cestovního ruchu v mikroregionu Letovicko a je rozdělena na dvě hlavní části. První teoretická část se zabývá marketingem v cestovním ruchu, jeho využitím v destinaci, je zde také uvedena obecná charakteristika cestovního ruchu - jeho formy a druhy, typologie turistů, služby cestovního ruchu. Druhá praktická část se věnuje analýze současného stavu v mikroregionu Letovicko, je zde také zpracována SWOT analýza. Na základě takto získaných informací jsou navržena opatření pro rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu. Výsledek práce je popsán v poslední části s názvem Rizika a předpoklady navrhované strategie. cs
dc.format 68 s., 5 s. příloh cs
dc.format.extent 3395468 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2013
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject mikroregion Letovicko cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject rozvoj cestovního ruchu cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject tourism en
dc.subject micro-region Letovicko en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject tourism development en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Strategie rozvoje mikroregionu Letovicko v oblasti cestovního ruchu cs
dc.title.alternative The strategy of development of micro-region Letovicko in tourism district en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Podaná, Michaela
dc.date.accepted 2008-06-12
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis deals with development of tourism in micro-region Letovicko. This bachelor's thesis is divided into two main parts. The first part deals with marketing in tourism, its possible usage in particular destination, we can also find here the general characterization of tourism - its forms and types, typology of tourists, services provided in tourism. The second part follows an analisis of current situation in micro-region Letovicko and SWOT analisis in processed here. On the basis of this information there is proposed measure for the development of tourism in the micro-region. The result of this work is described in the last part which name is "Diversification and expectations of proposed strategy". en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9636
dc.date.assigned 2008-03-21
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
cekotová_2008_bp.pdfBlocked 3.238Mb PDF View/Open
cekotová_2008_vp.pdf 83.96Kb PDF View/Open
cekotová_2008_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account