Obecní zřízení v ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Obecní zřízení v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurníková, Jana
dc.contributor.author Petrášová, Věra
dc.date.accessioned 2010-07-16T15:05:17Z
dc.date.available 2011-01-11T09:40:50Z
dc.date.issued 2008-08-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5833
dc.description.abstract Má bakalářská práce popisuje obecní zřízení v ČR. V teoretické části přibližuje příčiny a okolnosti vzniku územní samosprávy, dále pojednává o struktuře obecního zřízení v současnosti a nastiňuje stručnou charakteristiku územní veřejné správy v zemích Evropské unie. V praktické části jsou analyzovány příčiny vedoucí ke vzniku dobrovolných svazků obcí a hodnoceny současné trendy spolupráce obcí. Cílem mé práce je charakteristika obce jako veřejnoprávní korporace, vymezení pravomocí a působností obce a zhodnocení spolupráce obcí. cs
dc.format 69 s. cs
dc.format.extent 512334 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.08.2010
dc.subject Obecní zřízení cs
dc.subject územní samospráva cs
dc.subject samostatná působnost obce cs
dc.subject přenesená působnost obce cs
dc.subject orgány obce cs
dc.subject starosta cs
dc.subject zastupitelstvo cs
dc.subject obecní rada cs
dc.subject dobrovolné svazky obcí cs
dc.subject místní akční skupina cs
dc.subject municipal organizations en
dc.subject municipal authorities en
dc.subject community direct rights and responsibilities en
dc.subject community indirect competence en
dc.subject community authorities en
dc.subject the mayor en
dc.subject the community council en
dc.subject town council en
dc.subject voluntary community confederations en
dc.subject local active group en
dc.title Obecní zřízení v ČR cs
dc.title.alternative Municipal constitution in CZ en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šimek, Petr
dc.date.accepted 2008-09-08
dc.description.abstract-translated My bachelor assignment describes municipal organizations in the Czech Republic. In the theoretical part I have explained the causes and conditions of the municipal authority formation. Furthermore my assignment deals with present structure of municipal authori-ties and it provides brief characteristics of the regional public administration within the European Union countries. In the practical part I have analysed the causes leading to the establishment of the voluntary community confederation. I have also evaluated the present trends of the community cooperation. The objective of my assignment is the characteristics of the community as a public corporation, stating its rights and responsibilities and evaluating the cooperation among the com-munities. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 9355
dc.date.assigned 2008-06-15
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
petrášová_2008_bp.pdfBlocked 500.3Kb PDF View/Open
petrášová_2008_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
petrášová_2008_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account