Teoretická část: Vliv počítačových technologií na estetiku, vizuální podobu realizací v grafickém designu, problematika autorství a originality v počítačové grafice - grafickém designu Praktická část: Corporate design imaginární firmy s uplatněním vysokého podílu autorsky pojatého výtvarného sdělení (např. dominace kresebných postupů)

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Teoretická část: Vliv počítačových technologií na estetiku, vizuální podobu realizací v grafickém designu, problematika autorství a originality v počítačové grafice - grafickém designu Praktická část: Corporate design imaginární firmy s uplatněním vysokého podílu autorsky pojatého výtvarného sdělení (např. dominace kresebných postupů)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Eliška, Jiří
dc.contributor.author Typltová, Barbora
dc.date.accessioned 2010-07-16T15:07:16Z
dc.date.available 2010-07-16T15:07:16Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5836
dc.description.abstract Práce je pojata jako hledání odpovědi na otázku, zda je v dnešní době myslitelné pracovat v oboru pomocí tradičních technik (následně zdigitalizovaných a dopracovaných v počítači). A tím si například dopomoci k větší originalitě a posunout hranice striktně digitálního výtvoru, který je sice relativně rychlý, ale může někdy vést k jisté povrchnosti. S tématem jsem konfrontovala množství grafických designérů pomocí elektronického dotazníku, proto je práce opravdu aktuální. Poslední část jsem věnovala dvěma "zástupcům" tradiční, i té počítačové tvorby, kteří mě z nějakého důvodu oslovili. cs
dc.format 47 s., 3 s. příloh cs
dc.format.extent 9304026 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject počítač cs
dc.subject ruční tvorba cs
dc.subject počítačová technologie cs
dc.subject tradiční technika cs
dc.subject autorství cs
dc.subject originalita cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject digitalizovat cs
dc.subject linoryt cs
dc.subject the computer en
dc.subject hand-made creations en
dc.subject the computer technology en
dc.subject the traditional technique en
dc.subject the authorship en
dc.subject the originality en
dc.subject the questionnaire en
dc.subject to digitize en
dc.subject the linocut en
dc.title Teoretická část: Vliv počítačových technologií na estetiku, vizuální podobu realizací v grafickém designu, problematika autorství a originality v počítačové grafice - grafickém designu Praktická část: Corporate design imaginární firmy s uplatněním vysokého podílu autorsky pojatého výtvarného sdělení (např. dominace kresebných postupů) cs
dc.title.alternative Theoretical part: The influence of the computer technologies on aesthetics, visual appearance of implementations in the field of graphic design. Practical part: Corporate design for imaginery firm with a lot of author's own artistic styl (ex. dominacion of drawing) en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Švalbach, Vítězslav
dc.date.accepted 2008-05-26
dc.description.abstract-translated I understood this topic like searching the answer if it is possible to work with the assistance of traditional techniques in these days (digitized and completed in computer subsequently). For example to be more original, to push forward the frontiers of strict digital creations which are relatively quick, but can lead to some superficiality. I confronted many graphic designers with this topic by the electronical questionnaire, for this reason the work is really up-to-date. The last chapter of the theoretical work is dedicated to two "representatives" of hand-made and also computer works which made some impress to me. en
dc.description.department Ústav reklamní fotografie a grafiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/129 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 9527
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
typltová_2008_bp.pdf 8.873Mb PDF View/Open
typltová_2008_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
typltová_2008_op.doc 58Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account