Komunikace vybraných politických subjektů v Lanškrouně před volbami v roce 2006

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikace vybraných politických subjektů v Lanškrouně před volbami v roce 2006

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křížek, Zdeněk cs
dc.contributor.author Vetchý, Jan cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T15:17:51Z
dc.date.available 2010-07-16T15:17:51Z
dc.date.issued 2008-05-12 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5861
dc.description.abstract V teoretické části mé bakalářské práce uvedu čtenáře do problematiky politického marketingu a marketingových komunikací obecně. Obě tyto kapitoly tvoří teoretický základ pro praktickou část, ve které se nejprve věnuji obecné charakteristice dvou vybraných politických subjektů působících v komunální politice ve městě Lanškroun a následně podrobnému rozboru jejich marketingových komunikací. V závěru práce navrhuji vlastní řešení na zlepšení efektivity marketingových komunikací pro místní sdružení Občanské demokratické strany v Lanškrouně. cs
dc.format 70 s., 15 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 3175873 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject politika cs
dc.subject politický marketing cs
dc.subject marketingové komunikace cs
dc.subject komunikační proces cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject politické subjekty cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject politics en
dc.subject politics marketing en
dc.subject marketing communication en
dc.subject communication process en
dc.subject communication mix en
dc.subject politics subjekt en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Komunikace vybraných politických subjektů v Lanškrouně před volbami v roce 2006 cs
dc.title.alternative The Communication of selected political subjects in the town Lanškroun before the election in 2006 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chvojka, Jiří cs
dc.date.accepted 2008-06-03 cs
dc.description.abstract-translated In the theoretical part of my thesis I am going to introduce readers into the problems about political marketing and the marketing communication generally. Both chapters create teorethical base for the practical part in which I firstly go in for general characteristics of two selected political subjects causing in the municipal politics in the town Lanskroun and subsequently detailed analysis their marketing communication. At the end of my thesis I suggest own solution to improve the effectiveness of the marketing communication for local association the Civic Democratic Party in the town Lanskroun. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4840
dc.date.assigned 2008-01-07 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vetchý_2008_bp.pdf 3.028Mb PDF View/Open
vetchý_2008_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
vetchý_2008_op.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account