Projekt zlepšení systému centrální evidence dokumentace v eBance, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zlepšení systému centrální evidence dokumentace v eBance, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rudlová, Lucie cs
dc.contributor.author Tomáš, Marek cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:10:32Z
dc.date.issued 2006-05-12 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/589
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je zlepšit současný systém centrální evidence dokumentace v eBance, a.s. tak, aby mnohem efektivněji evidoval vznik, oběh, zapůjčení a zánik smluvních dokumentů s cílem získat vždy a za jakýchkoliv okolností maximálně přesný přehled o aktuálním umístění konkrétního dokumentu. Tohoto je dosaženo především vy-budováním aplikace Centrální evidence dokumentace a aplikací automatické identifikace prostřednictvím čárových kódů na příslušné dokumenty eBanky, a.s. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické, která se dále dělí na část analytickou a projektovou. Její součástí je i čtrnáct příloh, které přehledně znázorňují jednotlivé procesy evidence a oběhu dokumentace. cs
dc.format 114 s., 14 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 926637 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2036 cs
dc.subject Centrální evidence dokumentace cs
dc.subject čárový kód cs
dc.subject dokument cs
dc.subject dokumentace cs
dc.subject oběh dokumentace cs
dc.subject svoz dokumentace cs
dc.subject odesílka cs
dc.subject kartotéka cs
dc.subject Databáze ePožadavky cs
dc.subject workflow cs
dc.subject Document Management System cs
dc.subject DMS cs
dc.subject Central records en
dc.subject evidence of documents en
dc.subject bar code en
dc.subject document en
dc.subject documentation en
dc.subject document circulation en
dc.subject document collection en
dc.subject consignment en
dc.subject file en
dc.subject Database of eDemands en
dc.subject WorkFlow en
dc.subject Document Management System en
dc.subject DMS en
dc.title Projekt zlepšení systému centrální evidence dokumentace v eBance, a.s. cs
dc.title.alternative "eBanka System of Central Evidence of Documentation" Improvement Project en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Krchová, Hana cs
dc.date.accepted 2006-06-08 cs
dc.date.vskp-available 2036-05-12
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma work is to find a better system of Central records (evidence) of documents for eBanka to achieve the situation that they will certainly know where each particular document is, at each time we want to know it or need it. This meets the goal especially thanks to constructing the application "Central records (evidence) of documents" and applying of automatic identification through the bar code on documents of eBanka. Diploma work is divided into two parts: a theoretical part and a practical one. The practical part is then divided into an analytic part and a project one. 14 enclosures are involved too. They show particular processes of document evidence and circulation in a simple way. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3978
dc.date.assigned 2006-03-06 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
tomáš_2006_dp.pdfBlocked 904.9Kb PDF View/Open
tomáš_2006_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
tomáš_2006_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account