Obecné principy měření průtoků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Obecné principy měření průtoků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macků, Lubomír cs
dc.contributor.author Šarata, Roman cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T15:40:49Z
dc.date.available 2010-07-16T15:40:49Z
dc.date.issued 2008-09-01 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5905
dc.description.abstract V teoretické části se práce zabývá nastudováním základních principů měření průtoku na základě literatury. A poté následnému vypracování teoretického přehledu používaných metod měření průtoku, jejich princip a použití. V praktické části se práce zabývá dělením metod měření průtoku dle použitelného měřícího rozsahu a měřeného media. A následnému vybrání vhodných metod pro konstrukci malých senzorů průtoku na základě teoretických poznatků. cs
dc.format 54 s. cs
dc.format.extent 1968517 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject flow measurement en
dc.subject range of measurement en
dc.subject using en
dc.subject method of measurement en
dc.subject měření průtoku cs
dc.subject měřící rozsah cs
dc.subject použití cs
dc.subject měřící metody cs
dc.title Obecné principy měření průtoků cs
dc.title.alternative General principles of a flow measurement en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Adámek, Milan cs
dc.date.accepted 2008-09-10 cs
dc.description.abstract-translated In the theoretical part, the work deals with a study of the general principles of flow measuring based on the studied literature. Then it deals with elaborating of a theoretical summary of used methods of flow measurement, it 's principles and application. In the practical part, the work deals with dividing of the methods of flow measurement according the measuring range and the measured medium. Then it deals with choosing appropriate methods for the construction of little flow sensors, it 's based on theoretical findings. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 9145
dc.date.assigned 2008-02-20 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D
local.subject průtokoměry cs
local.subject flow meters en


Files in this item

Files Size Format View
šarata_2008_bp.pdf 1.877Mb PDF View/Open
šarata_2008_vp.doc 289.5Kb Microsoft Word View/Open
šarata_2008_op.doc 290Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account