Evidence prostojů výrobní linky s využitím webové technologie

DSpace Repository

Language: English čeština 

Evidence prostojů výrobní linky s využitím webové technologie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chramcov, Bronislav
dc.contributor.author Sťahel, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:11:17Z
dc.date.available 2010-07-13T13:11:17Z
dc.date.issued 2006-09-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/592
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a vytvořit intranetovou aplikaci, která bude sloužit ke sledování ztrátových časů impregnačních linek. Nahradit by měla evidenci vedenou v papírové formě. V úvodních kapitolách jsou zmíněny webové technologie použité při tvorbě aplikace. V další části práce je provedena analýza datových toků na pracovišti a navržena struktura databáze pro vybrané evidence. Zbývající část práce je věnována popisu aplikace z uživatelského hlediska a dále způsobu jakým byla naprogramována. cs
dc.format 47 s., 4 s. příloh cs
dc.format.extent 1016686 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject lost times records en
dc.subject intranet en
dc.subject database application en
dc.subject WWW en
dc.subject PHP en
dc.subject MySQL en
dc.subject HTML en
dc.subject JavaScript en
dc.subject evidence ztrátových časů cs
dc.subject intranet cs
dc.subject databázová aplikace cs
dc.subject WWW cs
dc.subject PHP cs
dc.subject MySQL cs
dc.subject HTML cs
dc.subject JavaScript cs
dc.title Evidence prostojů výrobní linky s využitím webové technologie cs
dc.title.alternative The lost times records on the production line with usage of web technology en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bližňák, Michal
dc.date.accepted 2006-09-19
dc.description.abstract-translated The objective of this bachelor thesis was to design and to create intranet application which will be used for collecting data about lost times on the production line for textile fabric impregnation. It should substitute a current paper form records. In the opening captures are mentioned web technologies which were used when the application was created. In the next part of the thesis is carried out the data flow analysis of the workplace and designed structure of database for the selected tallies. The remaining part of the thesis contains a user's and programmer's description of application. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3321
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade A
local.subject WWW aplikace cs
local.subject elektronická evidence cs
local.subject výrobní technologie cs
local.subject web applications en
local.subject electronic registration en
local.subject manufacturing technology en


Files in this item

Files Size Format View
sťahel_2006_bp.pdf 992.8Kb PDF View/Open
sťahel_2006_vp.doc 294Kb Microsoft Word View/Open
sťahel_2006_op.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account