Možnosti využití simulačních metod pro podporu výuky krizového managementu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Možnosti využití simulačních metod pro podporu výuky krizového managementu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukáš, Luděk
dc.contributor.author Míka, František
dc.date.accessioned 2010-07-16T16:11:16Z
dc.date.available 2010-07-16T16:11:16Z
dc.date.issued 2008-06-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5962
dc.description.abstract Diplomová práce popisuje možnosti využití simulací v krizovém managementu. Práce je zaměřena na popis výuky a výcviku krizových managerů s využitím simulací. Dále je zde popsáno rozdělení simulací, jejich průběh a přínos. V práci je rovněž zhodnocen současný stav využití simulačních technologií a je zde vytvořen návrh pracoviště pro podporu výuky krizového managementu. Závěr práce se věnuje predikci budoucího využití simulací v krizovém řízení ve světě i v České Republice. Práce by měla seznámit čtenáře s moderními technikami výcviku a výuky krizového managementu a je zpracována jako příručka pro studenty či vyučující v oboru krizového řízení. cs
dc.format 86 cs
dc.format.extent 1413800 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject crisis direction en
dc.subject crisis management en
dc.subject education and training of crisis management en
dc.subject modelling en
dc.subject simulation en
dc.subject simulation technology en
dc.subject simulation software en
dc.subject krizové řízení cs
dc.subject krizový management cs
dc.subject výuka a výcvik krizového managementu cs
dc.subject modelování cs
dc.subject simulace cs
dc.subject simulační technologie cs
dc.subject simulační software cs
dc.title Možnosti využití simulačních metod pro podporu výuky krizového managementu cs
dc.title.alternative Possibilities to use simulation methods for support to edducation of crisis management en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vráb, Vladimír
dc.date.accepted 2008-06-26
dc.description.abstract-translated The thesis describes possibilities of using simulations in crisis management. The focus of the work is concentrates on description of education and training crisis managers with help of simulations. The thesis further deals with assessment of simulation classifiacation, their course and contribution. The work also evaluates the present state of usage of simulator technology and offers a proposal of working place for supporting education/training in crisis management. In its conclusion it concentrates on predicting future usage simulations worldwide and in the Czech Republic. The aim of thesis is to inform readers of modern technologies of training and education in crisis management; that's why it is drawn up/composed as a handbook for students or teachers in the field of crisis management. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/153 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 9611
dc.date.assigned 2008-02-22
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject simulační modely cs
local.subject učební pomůcky cs
local.subject simulation models en
local.subject teaching aids en


Files in this item

Files Size Format View
míka_2008_dp.pdfBlocked 1.348Mb PDF View/Open
míka_2008_vp.doc 295.5Kb Microsoft Word View/Open
míka_2008_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account