Návrh komunikačního mixu pro propagaci indikátorů kvality života

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh komunikačního mixu pro propagaci indikátorů kvality života

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maštálka, Martin
dc.contributor.author Soukupová, Renáta
dc.date.accessioned 2010-07-16T16:15:00Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:24Z
dc.date.issued 2007-12-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5973
dc.description.abstract Tato práce je rozdělena do dvou částí a to na teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na informace o udržitelném rozvoji, jež je tématem aktuálním, všeobecně i na republikové a krajské úrovni. Pozornost je také věnována Agendě 21 a Místní Agendě 21. Práce volně přechází k základním informacím o komunikaci mezi obcí a občany. Kromě toho jsou popsány nástroje komunikačního mixu na municipální úrovni. Praktická část představuje čtenářovi organizaci, kde byla práce zpracovávaná. Podstatu tvoří jednotlivé indikátory udržitelného rozvoje, kterými se město Hradec Králové zabývá. Cílem práce je analyzovat současnou jejich propagaci a navrhnout vlastní řešení. cs
dc.format 72 s., 2 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1670873 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 07.12.2009
dc.subject udržitelný rozvoj cs
dc.subject principy udržitelného rozvoje cs
dc.subject Agenda 21 cs
dc.subject Místní Agenda 21 cs
dc.subject správa věcí veřejných cs
dc.subject Strategie udržitelného rozvoje v ČR cs
dc.subject Strategie udržitelného rozvoje Královéhradecka cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject nástroje komunikačního mixu cs
dc.subject reklama cs
dc.subject propagace cs
dc.subject marketing událostí cs
dc.subject public relations cs
dc.subject Strategický plán Hradce Králové cs
dc.subject odbor strategie a rozvojových projektů města cs
dc.subject indikátory udržitelného rozvoje cs
dc.subject sustainable development en
dc.subject principles of the sustainable development en
dc.subject Agenda 21 and Local Agenda 21 en
dc.subject good governance en
dc.subject Czech National Sustainable Development Strategy en
dc.subject Hradec Králové' s Sustainable Development Strategy en
dc.subject communication en
dc.subject communication mix en
dc.subject tools of the communication mix en
dc.subject advertisement en
dc.subject propagation en
dc.subject marketing events en
dc.subject public relations en
dc.subject The Strategic plan of the City of Hradec Králové en
dc.subject Department of Strategy and Development en
dc.subject indicators of the sustainable development en
dc.title Návrh komunikačního mixu pro propagaci indikátorů kvality života cs
dc.title.alternative The suggestion of communication mix for propagation of the Life Quality Indicators en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Juříková, Martina
dc.date.accepted 2008-01-23
dc.description.abstract-translated This study is divided into two parts - the theoretical part and the practical part. The theoretical part deals information about sustainable development, which is current topic, generally also on the republic and region level. Attention is paid to the Agenda 21 and Local Agenda 21. Study paces to the basic information about communication between municipality community and citizens freely. Further, tools of the communication mix on the municipal level are described. The practical part introduces to the reader the organization, where this study was proc-essed. The essence is created by individual Life Quality Indicators, which City of Hradec Králové deals with. The purpose is to analyse existing promotion of the Life Quality Indicators and to suggest own suggestion. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 7361
dc.date.assigned 2007-10-05
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
soukupová_2008_bp.pdfBlocked 1.593Mb PDF View/Open
soukupová_2008_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
soukupová_2008_op.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account