Program rozvoje města Otrokovice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Program rozvoje města Otrokovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Čapáková, Jarmila
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:12:36Z
dc.date.available 2010-07-13T13:12:36Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/597
dc.description.abstract Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma Program rozvoje města Otrokovice. Práce je členěna do dvou částí, teoretické a analytické. Teoretická se zabývá legislativou týkající se oblasti regionální politiky a vymezením základních pojmů. Analytická část je rozsáhlejší a zabývá se podrobným představením města, kdy jsem začala u historie obce a postupovala přes sociodemografické podmínky, přes technickou infrastrukturu až po hospodaření měs-ta. Na základě toho jsem zpracovala SWOT analýzu a navrhla prioritní osy a strategické vize, cíle a k nim příslušná opatření. Na závěr zpracuji katalog projektů. Cílem práce je vytvářet lepší podmínky pro život obyvatel města. Snahou je posílit společenský život v obcích a koordinovat aktivity vytvářené v rámci rozvoje města. cs
dc.format 93 cs
dc.format.extent 605791 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject město Otrokovice cs
dc.subject regionalistika cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject program rozvoje města cs
dc.subject strategické vize a cíle cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject návrh opatření cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject the city of Otrokovice en
dc.subject the study of region en
dc.subject socioeconomic analysis en
dc.subject plan of town development en
dc.subject strategic schemes and targets en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject catalogue of projects en
dc.title Program rozvoje města Otrokovice cs
dc.title.alternative Plan of town development Otrokovice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novotný, Jindřich
dc.date.accepted 2006-06-14
dc.description.abstract-translated The main topic of this dissertation work is the city of Otrokovice. The structure of the work has two main parts, theoretical and analytical. The theoretical part is concerned with le-gislature of these spheres and description of basic concepts. The analytical part focuses to the representation of the city of Otrokovice, its history, ociodemographic conditions, tech-nical infrastructure and economy of the town. Based on this information SWOT analysis was elaborated and suggested strategic schemes and targets. There is a suggested catalogue of projects. The work objective is to create better living conditions in the region. An effort exists to intensify social life and coordinate activities for the development of the town. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 3603
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
čapáková_2006_bp.pdf 591.5Kb PDF View/Open
čapáková_2006_vp.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open
čapáková_2006_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account