Koncepce fundraisingu Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Koncepce fundraisingu Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomancová, Lucie
dc.contributor.author Tkáč, Ondřej
dc.date.accessioned 2010-07-16T16:21:29Z
dc.date.available 2013-05-23T23:00:25Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5990
dc.description.abstract Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout koncepci fundraisingové strategie pro konkrétní školskou příspěvkovou organizaci - dům dětí a mládeže. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část zpracovává rozbor literárních pramenů s přihlédnutím k praktickému využití pro fundraisingovou koncepci konkrétní organizace. Praktická část se skládá ze dvou částí. První tvoří finanční analýza příjmů organizace na základě výročních zpráv, účetních uzávěrek a rozborů hospodaření ve zvoleném období. Druhou část tvoří návrh nové efektivnější koncepce fundraisingové strategie. Obsahuje konkrétní návrhy, náměty a doporučení pro fundraisingovou koncepci v rámci strategického plánování organizace. cs
dc.format 58 s., 1 s. tab. příloh cs
dc.format.extent 3224277 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2013
dc.subject Fundraising cs
dc.subject fundraisingová koncepce cs
dc.subject fundraiser cs
dc.subject vícezdrojové financování cs
dc.subject analýza cs
dc.subject strategické plánování cs
dc.subject sponzorství cs
dc.subject dárcovství cs
dc.subject dotace cs
dc.subject granty cs
dc.subject Fundraising en
dc.subject fundraising concept en
dc.subject fundraiser en
dc.subject multi-sources financing en
dc.subject analysis en
dc.subject strategic planning en
dc.subject sponsorship en
dc.subject donation en
dc.subject grants en
dc.title Koncepce fundraisingu Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice cs
dc.title.alternative Fund-raising concept of Dům dětí a mládeže Magnet Mohelnice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Škodík, Miroslav
dc.date.accepted 2008-06-11
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis intends to suggest the concept of fund-raising strategy for concrete educational allowance institution - House of Children and Youth. The work is divided into theoretical and practical parts. The aim of theoretical part is to analyze literary sources with regards to practical usage for the organization fundraising concept. The practical part consists of two parts. The first part includes the financial analysis of organization revenues based on annual reports, statement accounts and financial statements analyses in chosen period. The second part consists of suggestions for the new and more effective concept of fundraising strategy. It includes proposals and recommendations for the fundraising concept in terms of strategic planning within the organization. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9776
dc.date.assigned 2008-03-21
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
tkáč_2008_bp.pdfBlocked 3.074Mb PDF View/Open
tkáč_2008_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
tkáč_2008_op.doc 3.330Mb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account