Hodnocení systému motivace pracovníků v příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hodnocení systému motivace pracovníků v příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kacr, Josef
dc.contributor.author Srněnská, Jarmila
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:14:50Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/602
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou motivace pracovníků. Je rozdělena do dvou části - teoretické a praktické. V teoretické části je řešena otázka vymezení pojmu motivace, pro-cesu motivace a vnitřní a vnější motivace. Dále se pak zabývá teorií motivace, principy hmotné a nehmotné motivace a motivačním programem podniku. Praktická část pojednává o příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje. Je zde analyzován současný mo-tivační systém. Na základě dotazníkového průzkumu a zkoumání situace v podniku jsou navržena doporučení na zlepšení jejich současného motivačního systému. cs
dc.format 67 s., 11 s. příloh cs
dc.format.extent 5124235 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2036
dc.subject motivace cs
dc.subject proces motivace cs
dc.subject vnitřní a vnější motivace cs
dc.subject teorie motivace cs
dc.subject principy hmotné a nehmotné motivace cs
dc.subject motivační program podniku cs
dc.subject motivační systém cs
dc.subject dotazníkový průzkum cs
dc.subject motivation en
dc.subject motivation process en
dc.subject inner and outer motivation en
dc.subject motivation theory en
dc.subject principals of material and immaterial motivation en
dc.subject motivation schedule en
dc.subject motivation system en
dc.subject questionnaire survey en
dc.title Hodnocení systému motivace pracovníků v příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje cs
dc.title.alternative The evaluation of staff motivation programme in allowance organization Road Head Office of Zlin Region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Malý, Bronislav
dc.date.accepted 2006-06-14
dc.date.vskp-available 2036-05-19
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis deals with motivation of workers. It consists of two parts - theoretical and practical. In the theoretical part the question of defining the notion of motivation, motiva-tion process and inner and outer motivation is solved. It also deals with motivation theory, principals of material and immaterial motivation and motivation schedule. The practical part concerns allowance organization Road Head Office of Zlin Region. The contemporary mo-tivation system is analysed here. On the basis of a questionnaire survey and investigating the situation in the company itself, recommendations for improving the present motivation sys-tem are suggested. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4109
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
srněnská_2006_bp.pdfBlocked 4.886Mb PDF View/Open
srněnská_2006_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
srněnská_2006_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account