Návrh zdokonaleného systému řízení zásob ve firmě Praxis, ltd.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh zdokonaleného systému řízení zásob ve firmě Praxis, ltd.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bartoň, Michal cs
dc.contributor.author Vičíková, Kateřina cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T16:39:29Z
dc.date.available 2012-12-07T00:00:25Z
dc.date.issued 2007-12-07 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6033
dc.description.abstract Má bakalářská práce se zabývá problematikou řízení zásob. Cílem této práce je navrhnout taková opatření, která by vedla ke zlepšení systému řízení zásob. V teoretické části jsem uvedla poznatky získané z literatury, týkající se členění zásob, jejich funkcí a řízení. Dále jsem popsala nákupní proces organizace a volbu dodavatele. V praktické části je popsána společnost Praxis, oddělení nákupu a proces zpracování zboží. Dále jsem uvedla strukturu zásob společnosti. V závěru jsem navrhla možná opatření ke zdokonalení systému řízení zásob cs
dc.format 63 cs
dc.format.extent 931852 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 07.12.2012 cs
dc.subject Oběžný majetek cs
dc.subject zásoby cs
dc.subject řízení zásob cs
dc.subject metody řízení cs
dc.subject dodavatelé cs
dc.subject Short-term asset en
dc.subject inventory en
dc.subject inventory controlling en
dc.subject methods of controlling en
dc.subject suppliers en
dc.title Návrh zdokonaleného systému řízení zásob ve firmě Praxis, ltd. cs
dc.title.alternative The proposal of the improvement of the inventory control system in the company Praxis, ltd en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heczková, Eva cs
dc.date.accepted 2008-01-16 cs
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis deals with questions of the inventory controlling. The aim of this work is to make suggestions that would contribute to an improvement of the inventory control system. In an theoretical part, I introduce some information gained from sources relevant to the structure of inventories, assessing ang its controlling. In the analytical part, there is the company Praxis, purchase department and procedure of proccesing of goods described. Then i present a structure of goods. In the end, i suggest possible arrangements to improve the inventory control system. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 7332
dc.date.assigned 2007-10-05 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
vičíková_2008_bp.pdf 910.0Kb PDF View/Open
vičíková_2008_vp.doc 43Kb Microsoft Word View/Open
vičíková_2008_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account