Optimalizace systému řízení zásob ve společnosti OP papírna, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Optimalizace systému řízení zásob ve společnosti OP papírna, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horvát, Petr cs
dc.contributor.author Osladilová, Iva cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:16:06Z
dc.date.available 2010-07-13T13:16:06Z
dc.date.issued 2005-12-09 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/608
dc.description.abstract Svou bakalářskou práci na téma: "Optimalizace systému řízení zásob" jsem zpracovávala ve firmě OP papírna, s.r.o. V teoretické části jsou obsaženy poznatky o zásobách, jejich řízení a optimalizaci čerpané z odborné literatury. Tyto informace jsou posléze použity jako informační základna pro praktickou část. Analytickou část začínám představením společnosti, dále už se věnuji problematice zásob, a to analýze jejich struktury, vývoji, řízení zásob konkrétních skupin materiálů, stanovení jejich optimální výše a vyčíslení možné finanční úspory, které by mohlo být dosaženo jejich efektivním řízením. cs
dc.format 63 s. cs
dc.format.extent 1000629 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce není přístupná cs
dc.subject zásoby cs
dc.subject řízení zásob cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject inventories en
dc.subject inventories management en
dc.subject optimization en
dc.title Optimalizace systému řízení zásob ve společnosti OP papírna, s.r.o. cs
dc.title.alternative The optimization of inventories management system in OP papírna, s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee cs
dc.date.accepted 2006-01-26 cs
dc.description.abstract-translated My bachelor's work: "The optimization of inventories management system'q has been done in cooperation with OP papírna, s.r.o. Theoretical part contains information about inventories, their management and optimization according to the literature. This information is used as an informative base for analytical part. This part starts by the introduction of the company. Then the inventory problems follows - structure analysis, development, inventories management, the determination of its optimal level and the evaluation of possible cost saving, that could be achieved in accordance with more effective management. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2518
dc.date.assigned 2005-10-07 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
osladilová_2006_bp.pdfBlocked 977.1Kb PDF View/Open
osladilová_2006_vp.pdf 441.3Kb PDF View/Open
osladilová_2006_op.pdf 348.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account