Analýza organizační kultury Úřadu Trenčínského samosprávního kraje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza organizační kultury Úřadu Trenčínského samosprávního kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matošková, Jana cs
dc.contributor.author Hájková, Anna cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:16:24Z
dc.date.issued 2006-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/609
dc.description.abstract Organizačná kultúra patrí k dôležitým pojmom súčasného podnikového managementu. Predstavuje súhrn postojov, názorov, hodnôt a noriem správania, ktoré sú zdieľané v organizácii. Prejavujú sa v myslení a jednaní členov organizácie a v artefaktoch hmotnej i nehmotnej povahy. Kultúra organizácie predstavuje kľúčovú zložku úspechu firmy. V práci sa zaoberám analýzou organizačnej kultúry Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na základe výsledkov prieskumu som sa pokúsila navrhnúť vhodné opatrenia pre zlepšenie kultúry v tejto organizácii. cs
dc.format 71 s., 7 s. príloh cs
dc.format.extent 1779228 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2036 cs
dc.subject analýza cs
dc.subject organizační kultura cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject normy cs
dc.subject analysis en
dc.subject corporate culture en
dc.subject values en
dc.subject standards en
dc.title Analýza organizační kultury Úřadu Trenčínského samosprávního kraje cs
dc.title.alternative Analysis of corporate culture at the Office of the Self-governing region of Trenčín en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gregar, Aleš cs
dc.date.accepted 2006-06-12 cs
dc.date.vskp-available 2036-05-19
dc.description.abstract-translated Corporate culture belongs to important notions of present company management. It means summary of attitudes, opinions, values and standards of behaviour which are shared in an organisation. It shows itself in thinking and dealing of members of the organisation and in material and immaterial artefacts. Corporate culture means key component of company success. I engaged in the analysis of the corporate culture at the Office of the Self-governing region of Trenčín in my bachelor thesis. On the basis of findings of questionnaire research I tried to propose suitable measures for improvement of the corporate culture in this organisation. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4173
dc.date.assigned 2006-03-13 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hájková_2006_bp.pdfBlocked 1.696Mb PDF View/Open
hájková_2006_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
hájková_2006_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account