Význam marketingu v oblasti hotelových služeb

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Význam marketingu v oblasti hotelových služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Grussová, Anna
dc.contributor.author Vyňuchalová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-16T17:10:36Z
dc.date.available 2010-07-16T17:10:36Z
dc.date.issued 2008-06-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6103
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o významu marketingu v oblasti hotelových služeb. V první části jsou shromážděny teoretické poznatky o marketingovém mixu. Druhá část je zaměřena na současnou strukturu hotelových služeb, která se skládá z analýzy a zhodnocení ubytovacích zařízení. V teoretické části se nachází porovnání konkrétních hotelových zařízení na základě marketingového výzkumu. V závěru je zpracován návrh na rozvoj služeb daných hotelových zařízení. Smyslem práce bylo nastínit důležitost marketingu a poskytovaných služeb v hotelu. cs
dc.format 48 s., 8 s. příloh cs
dc.format.extent 1084800 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cs
dc.subject produkt cs
dc.subject cena cs
dc.subject distribuce cs
dc.subject komunikace s hosty cs
dc.subject lidé cs
dc.subject hotelové služby cs
dc.subject marketing en
dc.subject product en
dc.subject price en
dc.subject distribution en
dc.subject communication with guests en
dc.subject people en
dc.subject hotel services en
dc.title Význam marketingu v oblasti hotelových služeb cs
dc.title.alternative Importance of marketing in hotel services sphere en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubovič, František
dc.date.accepted 2008-06-09
dc.description.abstract-translated This bachelor essay is about importance of marketing in hotel services sphere. In first part are gathered together teoretic knowledge about marketing mix. Second part is oriented on present structure of hotel services composed of analysis and classification of accommodation facilities. In teoretic part is comparison concrete accommodation facilities based on marketing research. At the end of this essay is processed proposal for expansion of several hotel services. Sence of this essay was introduce importance of marketing and provided hotel services. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 7960
dc.date.assigned 2007-11-22
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
vyňuchalová_2008_bp.pdf 1.034Mb PDF View/Open
vyňuchalová_2008_vp.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open
vyňuchalová_2008_op.doc 37Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account