Analýza konkurenceschopnosti firmy MicroStep, spol. s r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza konkurenceschopnosti firmy MicroStep, spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Dobroslav cs
dc.contributor.author Švec, Ondrej cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T17:55:06Z
dc.date.available 2010-07-16T17:55:06Z
dc.date.issued 2008-05-23 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6190
dc.description.abstract Téma mojej bakalárskej práce, ktorou je Analýza konkurencieschopnosti firmy MicroStep, spol. s r. o., je téma široká a náročná hlavne na objem informácií, ktoré treba analyzovať. Najdôležitejšie je získanie dostatku relevantných informácií o danej firme a jej konkurent-och, ktoré je nasledované ich analýzou a benchmarkingovým porovnaním. Na základe zhodnotenia vyvodených záverov sú navrhované opatrenia, ktoré by mali zvýšiť konkuren-cieschopnosť firmy Microstep, spol. s r.o. cs
dc.format 75 cs
dc.format.extent 1297560 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject konkurencieschopnosť cs
dc.subject konkurenčná výhoda cs
dc.subject analýza cs
dc.subject benchmarkingové porovnanie cs
dc.subject opatrenia na zlepšenie cs
dc.subject competitive ability en
dc.subject competitive advantage en
dc.subject analysis en
dc.subject benchmarking comparison en
dc.subject remedies en
dc.title Analýza konkurenceschopnosti firmy MicroStep, spol. s r.o. cs
dc.title.alternative Competitive strength analysis of the company MicroStep - PA, ltd en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Juřičková, Eva cs
dc.date.accepted 2008-06-11 cs
dc.description.abstract-translated The topic of my dissertation work, that is Competitive ability analysis of MicroStep, ltd., is a wide topic and its difficulty is mostly in the amount of analised information. The most important is gathering enough relevant information about the company and and its competi-tors, that is followed by the analysis and benchmarking comparison. Some remedies that should increase the competitive ability of MicroStep, ltd, were suggested according to the deduced summary. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/118 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9541
dc.date.assigned 2008-03-17 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
švec_2008_bp.pdfBlocked 1.237Mb PDF View/Open
švec_2008_vp.pdf 37.69Kb PDF View/Open
švec_2008_op.pdf 38.25Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account