GIS jako podpora rozhodování ve veřejné sptávě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

GIS jako podpora rozhodování ve veřejné sptávě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vařacha, Pavel cs
dc.contributor.author Novotný, Miloslav cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T18:08:15Z
dc.date.available 2010-07-16T18:08:15Z
dc.date.issued 2008-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6207
dc.description.abstract Tato práce pojednává o systémech GIS jako o nástroji pro zrychlení a zkvalitnění rozhodování ve veřejné správě. V první kapitole je popsáno co je GIS, z čeho se skládá a jeho stručná historie. Druhá kapitola je výčtem software pro GIS. Ve třetí kapitole jsou popsány způsoby předávání informací z GIS systémů. Čtvrtá kapitola se snaží nastínit možnosti využití systémů GIS pro rozhodování ve veřejné správě. Poslední kapitolou je případová studie na vybudování a využití GIS na pověřené obci III. stupně. cs
dc.format 70 s. cs
dc.format.extent 50145683 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject GIS en
dc.subject geographical information system en
dc.subject public administration en
dc.subject map en
dc.subject GIS cs
dc.subject geografický informační systém cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject mapa cs
dc.title GIS jako podpora rozhodování ve veřejné sptávě cs
dc.title.alternative The GIS as the support of decision-making at the public administration en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Klimeš, Josef cs
dc.date.accepted 2008-06-16 cs
dc.description.abstract-translated This publication treats the GIS systems as an instrument of acceleration and enhancement of decision-making at the public administration. The first chapter describes GIS, its composition and its concise history. The second chapter is software enumeration for GIS. The third chapter describes the methods of transmission information out of GIS systems. The fourth chapter is trying to sketch options of using GIS systems for of decision-making at the public administration. The last chapter is a case study for constructing and using GIS at accredited village of the 3rd level. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 9378
dc.date.assigned 2008-02-20 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C
local.subject rozhodování cs
local.subject mapy cs
local.subject decision making en
local.subject maps en


Files in this item

Files Size Format View
novotný_2008_dp.pdf 47.82Mb PDF View/Open
novotný_2008_vp.doc 293Kb Microsoft Word View/Open
novotný_2008_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account