Projekt imunitního systému podniku LDM, spol. s r. o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt imunitního systému podniku LDM, spol. s r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hurta, Josef
dc.contributor.author Najmanová, Radka
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:19:50Z
dc.date.available 2010-07-13T13:19:50Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/621
dc.description.abstract Cílem této práce je zamyšlení se nad imunitním systémem podniku. Jakým způsobem do-káže podnik rozpoznat signály, které přinášejí změny. Teoretická část vysvětluje, co je imunitním systémem podniku. Jak se podnik musí chovat, aby se dokázal přizpůso-bovat neustálým změnám. Jež jsou důsledkem turbulentního prostředí této doby. Praktická část je zaměřena na firmu LDM, spol. s r. o Sleduje, jak se podnik může obrnit proti ne-přetržitým změnám. Zabývá se jednou z možností, kterou je navrhnout proces (systém) rozpoznání signálů změn. cs
dc.format 88 s., 18 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1444388 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject imunitní systém cs
dc.subject proces cs
dc.subject signál cs
dc.subject změna cs
dc.subject informace cs
dc.subject globalizace cs
dc.subject budoucnost cs
dc.subject zákazníci cs
dc.subject dodavatelé cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject zaměstnanci cs
dc.subject turbulence cs
dc.subject systém cs
dc.subject immune system en
dc.subject process en
dc.subject signal en
dc.subject change en
dc.subject information en
dc.subject globalisation en
dc.subject future en
dc.subject customers en
dc.subject suppliers en
dc.subject competitons en
dc.subject employees en
dc.subject turbulence en
dc.subject system en
dc.title Projekt imunitního systému podniku LDM, spol. s r. o. cs
dc.title.alternative Project of the immune system of the company LDM, spol. s r. o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Raška, Zdeněk
dc.date.accepted 2006-05-31
dc.description.abstract-translated This work is focused on an immune system of an enterprise, namely on the way of chan-ges-bringing signals recognizing. Theoretical part explains what actually the immune sys-tem is. How an enterprise must function to be able to adapt itself to constantly coming changes as a result of turbulent background of nowadays. Practical part is focused on the company LDM, spol. s r. o It follows its preparation towards continuous changes. The work describes one of possibility how to device the changes-bringing signals recognizing. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3513
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
najmanová_2006_dp.pdfBlocked 1.377Mb PDF View/Open
najmanová_2006_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
najmanová_2006_op.pdf 41.41Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account