Zhodnocení řízení lidských zdrojů firmy Walker Pilana Magnetics, spol. s r. o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zhodnocení řízení lidských zdrojů firmy Walker Pilana Magnetics, spol. s r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bartáková, Lubica
dc.contributor.author Konečná, Šárka
dc.date.accessioned 2010-07-16T18:25:11Z
dc.date.available 2012-12-07T00:00:42Z
dc.date.issued 2007-12-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6235
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce "Zhodnocení řízení lidských zdrojů firmy Walker Magnetics, spol. s r. o." je zhodnocení vybraných personálních činností této společnosti. V teoretické části této práce jsou shrnuty literární prameny, které jsou zaměřeny na personální činnosti. Praktická část se zabývá zhodnocení těchto činností. Na základě zjištěných výsledků byla navržena doporučení ke zlepšení současné situace v oblasti lidských zdrojů. cs
dc.format 73 cs
dc.format.extent 1222657 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 07.12.2012
dc.subject Malý a střední podnik cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject personalistika cs
dc.subject pracovníci cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject kritické faktory cs
dc.subject Small and medium enterprise en
dc.subject human resources management en
dc.subject personnel management en
dc.subject personnel en
dc.subject SWOT analyzes en
dc.subject critical factors en
dc.title Zhodnocení řízení lidských zdrojů firmy Walker Pilana Magnetics, spol. s r. o. cs
dc.title.alternative Human resources management analysis of Walker Pilana Magnetics, Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Juříková, Martina
dc.date.accepted 2008-01-24
dc.description.abstract-translated The goal of the Bachelor work "Human resources management analysis of Walker Pilana Magnetics, Ltd." is evaluation of human resources management in this company. There are involved the literacy sources aimed in human resources activities in the theoretical part of this work. The parctical part deals with the evaluation of these activities. On the base of found results there were proposed recommendations to improve current situation in Human resources. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 7388
dc.date.assigned 2007-10-05
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
konečná_2008_bp.pdf 1.166Mb PDF View/Open
konečná_2008_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
konečná_2008_op.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account