Efektivnost využití zdrojů financování vzdělávacího systému pracovníků Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje

DSpace Repository

Language: English čeština 

Efektivnost využití zdrojů financování vzdělávacího systému pracovníků Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubala, Přemek
dc.contributor.author Uhrovičová, Klára
dc.date.accessioned 2010-07-16T18:30:03Z
dc.date.available 2010-07-16T18:30:03Z
dc.date.issued 2007-12-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6249
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá vzdělávacím procesem pracovníků Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, jeho zdroji financování a analýzou efektivnosti využití těchto zdrojů na financování vzdělávacího systému pracovníků. Podkladem pro zpracování této práce byly informace čerpané z odborné literatury, internetových zdrojů, směrnic organizace, statistik, účetních výkazů a zpráv o hospodaření organizace. Výsledkem bakalářské práce jsou navrhnutá doporučení pro příspěvkovou organizaci, která jsou podrobena nákladové a rizikové analýze. cs
dc.format 73 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 548378 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Vzdělávání pracovníků cs
dc.subject Evropský sociální fond cs
dc.subject Efektivnost cs
dc.subject Zdroje financování cs
dc.subject Problematika vzdělávání cs
dc.subject Employee education en
dc.subject European social fund en
dc.subject Efectiveness en
dc.subject Financial resources en
dc.subject Education problems en
dc.title Efektivnost využití zdrojů financování vzdělávacího systému pracovníků Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje cs
dc.title.alternative Efectiveness of usage financial resources of employee education process in the Emergency service of Zlín district en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Valášek, Petr
dc.date.accepted 2008-01-24
dc.description.abstract-translated The Bachelor's Thesis is focused on employee education process in the Emergency service of Zlín district, allowance organization, its financial resources, and contains analysis of its efectiveness and financial support of employee education. The thesis is based on information gained from the special literature, the Internet, company's bylaws, statistics, books of accounts and annual register. As a result of the thesis, there were made several improvement suggestions for the allowance organization including cost and risk analysis. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 7365
dc.date.assigned 2007-10-05
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
uhrovičová_2008_bp.pdfBlocked 535.5Kb PDF View/Open
uhrovičová_2008_vp.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open
uhrovičová_2008_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account