Komunikační strategie informaního centra EUROPE DIRECT České Budějovice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komunikační strategie informaního centra EUROPE DIRECT České Budějovice

Show full item record

No preview available
Title: Komunikační strategie informaního centra EUROPE DIRECT České Budějovice
Author: Zíková, Lucie
Advisor: Bačuvčík, Radim
Abstract: Téma této diplomové práce vychází nejen z potřeby efektivnější propagace informačního centra EUROPE DIRECT v Českých Budějovicích, ale také z praktických zkušeností autorky této práce, která sama působila několik let jako jeho externí spolupracovnice. Jejím záměrem bylo co nejefektivněji pomoci cílenými radami z oblasti komunikace ke zlepšení informovanosti občanů o možnostech spolupráce s tímto informačním centrem a také jeho většího zviditelnění u oslovované cílové skupiny a jejích dílčích segmentů. Smyslem práce je analýza současných komunikačních metod a prostředků používaných pobočkou ED v Českých Budějovicích, jejich vyhodnocení, odhalení nedostatků a navržení a doporučení možných postupů vedoucích k vytyčenému cíli. Tato realizovatelná doporučení obsahují nové postupy a prvky komunikace se zaměřením na nově vzniklé segmenty původní cílové skupiny respondentů ED České Budějovice. Před vlastním sestavením efektivní komunikační strategie autorka čtenáře stručně seznamuje s teorií a principy platnými v oboru marketingu služeb. Jádro vlastní práce následně nepopisuje teoretický projekt, který není realizovatelný v praxi, ale shrnuje soubor postupů a doporučení pro existující informační středisko a to zejména v oblastech segmentace cílové skupiny a přizpůsobení stylu komunikace potřebám těchto dílčích nově vzniklých segmentů a vytváření vztahů s veřejností s využitím Public relations. Prostředkem poznání je dotazníkový průzkum, jehož cílem je vyhodnocení míry znalostí široké veřejnosti o existenci a cílech informačního centra EUROPE DIRECT, správné navržení segmentace jednotlivých cílových skupin a zjištění jejich charakteristiky. Při zpracování textové části této diplomové práce bylo vycházeno z prostudovaných dostupných literárních pramenů, vlastního dotazníkového průzkumu a z dokumentů a analýz informačního centra EUROPE DIRECT.
URI: http://hdl.handle.net/10563/6255
Date: 2008-04-25
Availability: Pouze v rámci univerzity
Department: Ústav marketingových komunikací
Discipline: Marketingové komunikace
Grade for thesis and defense: B 7571


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
zíková_2008_dp.pdfBlocked 1.573Mb PDF
zíková_2008_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
zíková_2008_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account