Vnitřní informační systém katastrálního úřadu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vnitřní informační systém katastrálního úřadu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenkeřík, Roman cs
dc.contributor.author Forman, Štěpán cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T18:33:02Z
dc.date.issued 2008-05-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6257
dc.description.abstract Bakalářská práce popisuje a analyzuje vnitřní informační systém Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, který je využíván všemi zaměstnanci organizačních útvarů Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj. Bakalářská práce řeší možnosti rozšíření, které je nutné realizovat pro další bezproblémový provoz vnitřního informačního systému. V dalších částech se pak zabývá možnostmi dalšího zlepšování vnitřního informačního systému. Praktická část práce se věnuje popisu aplikace, která vznikala na základě požadavku uživatelů. Je zde popsána její analýza a vývoj včetně návrhu tabulek v MySQL databázi. Výsledkem práce je plně funkční aplikace, která odstranila podstatnou část zdlouhavé administrativy a zrychlila celý proces evidence a objednání sledovaných razítek. cs
dc.format 51 s., 22 s. příloh. cs
dc.format.extent 1532345 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.05.2013 cs
dc.subject Information system en
dc.subject Land Register Office en
dc.subject PHP en
dc.subject MySQL en
dc.subject Informační systém cs
dc.subject Katastrální úřad cs
dc.subject PHP cs
dc.subject MySQL cs
dc.title Vnitřní informační systém katastrálního úřadu cs
dc.title.alternative Internal information system of Land Register en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bližňák, Michal cs
dc.date.accepted 2008-06-04 cs
dc.description.abstract-translated The bachelor dissertation describes and analyses an internal information system of Land Register Office of Zlín Region which is used by all staff of divisions of Land Register Office of Zlín Region. The dissertation solves an opportunity of extension necessary for follow troublefree running of the internal information system. The following parts of theses are attended to reimproving of the internal information system. The practical section of dissertation describes an application has been formed by users' requirements. An application analysis and development, including charts design in MySQL database, are described there. The produce is the full working application eliminating an important part of a lengthy administration and increasing a process of registration and reserving of monitoring stamps. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 8993
dc.date.assigned 2008-02-20 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
forman_2008_bp.pdfBlocked 1.461Mb PDF View/Open
forman_2008_vp.doc 290Kb Microsoft Word View/Open
forman_2008_op.doc 289Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account