Analýza struktury odběratelů podniku IBEROFON CZ, a.s. a klasifikace jejich nároků

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza struktury odběratelů podniku IBEROFON CZ, a.s. a klasifikace jejich nároků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dohnalová, Zuzana
dc.contributor.author Babulová, Naďa
dc.date.accessioned 2010-07-16T18:37:26Z
dc.date.available 2010-07-16T18:37:26Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6270
dc.description.abstract Předložená bakalářská práce řeší problematiku analýzy struktury odběratelů společnosti IBEROFON CZ, a.s. a klasifikuje jejich nároky. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy, které s danou problematikou souvisí. V praktické části je nejprve provedena kategorizace odběratelů společnosti, dále pak analý-za struktury odběratelů a na závěr jsou vyhodnoceny výsledky dotazníkového šetření. Na základě těchto výsledků je vysloveno doporučení pro společnost. cs
dc.format 78 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 859880 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject podnik cs
dc.subject odběratelské vztahy cs
dc.subject odběratel cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject enterprise en
dc.subject customer relations en
dc.subject customer en
dc.subject questionnaire survey en
dc.title Analýza struktury odběratelů podniku IBEROFON CZ, a.s. a klasifikace jejich nároků cs
dc.title.alternative The analysis of the structure of customers IBEROFON CZ, a.s. enterprise and classification of their claims en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee MOŠTĚK, Pavel
dc.date.accepted 2008-06-09
dc.description.abstract-translated My bachelor work deals with analysis of the structure of customers IBEROFON CZ, a.s. company and classify their claims. In the theoretical part of the basic concepts are explained, with the problem linked. In the practical part is the first carried out categorization of customers, then analysis for the structure of customers and are evaluated at the end of the results of a questionnaire survey. On the basis of these results is pronounced recommendation for the company. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/112 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9831
dc.date.assigned 2008-03-21
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
babulová_2008_bp.pdfBlocked 839.7Kb PDF View/Open
babulová_2008_vp.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open
babulová_2008_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account