Informační systém gamaspektrometrické laboratoře

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informační systém gamaspektrometrické laboratoře

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bližňák, Michal cs
dc.contributor.author Skála, Lukáš cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T18:41:27Z
dc.date.issued 2008-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6281
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem intranetového informačního systému pro gamaspektrometrickou laboratoř. Informační systém bude sloužit pro evidenci vzorků a provádění jejich gamaspektrometrické analýzy. V úvodní teoretické části práce jsou stručně popsány základní principy použité pro gamaspektrometrické stanovení aktivity vzorků a přehled několika vybraných aplikací. V praktické části je popis návrhu vlastního informačního systému včetně návrhu databáze, návod k instalaci, obsluze a údržbě systému. cs
dc.format 71 cs
dc.format.extent 4169716 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2013 cs
dc.subject Gamma-ray spectrometry en
dc.subject Gamma-ray spectroscopy en
dc.subject Genie 2000 en
dc.subject Java Server Pages en
dc.subject Servlet en
dc.subject Information system en
dc.subject Database en
dc.subject Gamaspektrometrie cs
dc.subject Spektroskopie cs
dc.subject Genie 2000 cs
dc.subject Java Server Pages cs
dc.subject Servlet cs
dc.subject Informační systém cs
dc.subject Databáze cs
dc.title Informační systém gamaspektrometrické laboratoře cs
dc.title.alternative Information System for Gamma-ray Spectroscopy Laboratory en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Stoffer, Lubomír cs
dc.date.accepted 2008-06-17 cs
dc.description.abstract-translated The dissertation is concerned with a presentation of intranet information system for a gamma-ray spectrometry laboratory. The information system will serve for samples evidence and for implementation their gamma-ray spectrometry analysis. In the exordium theoretical part of the dissertation there are described in brief the basic principles used for gamma-ray spectrometry setting-up samples activity and summary of some selected application. In the practical part there is a description of self information system design including database design, installation instructions, user's manual and maintenance system manual. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 9412
dc.date.assigned 2008-02-20 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
skála_2008_dp.pdfBlocked 3.976Mb PDF View/Open
skála_2008_vp.doc 294Kb Microsoft Word View/Open
skála_2008_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account