Projekt řízení kvality veřejných služeb na Městském úřadě Vsetín

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt řízení kvality veřejných služeb na Městském úřadě Vsetín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Trezner, Jiří
dc.contributor.author Kocourek, Stanislav
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:22:53Z
dc.date.available 2010-07-13T13:22:53Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/629
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je zavádění různých metod kvality nezbytných pro efektivní a účelné řízení organizace veřejné správy. Na příkladu Městského úřadu Vsetín je popsáno, které z metod se dají pro kvalitní řízení využít. Důraz je přitom kladen na spokojenost "zá-kazníků" úřadu, zvyšování kvality života občanů a strategické řízení. I proto je v projektové části zpracován návrh nové strategie města Vsetín dle metody Balanced Sco-recard a základní možnosti komunikace s klíčovými zákazníky úřadu, respektive města. cs
dc.format 71 s., 48 s. příloh cs
dc.format.extent 1799366 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject řízení organizace cs
dc.subject nástroje kvality cs
dc.subject spokojenost cs
dc.subject strategie cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject management of an organization en
dc.subject instruments of quality en
dc.subject satisfaction en
dc.subject strategy en
dc.subject stakeholder en
dc.title Projekt řízení kvality veřejných služeb na Městském úřadě Vsetín cs
dc.title.alternative Project of quality management in public administration en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Rajošová, Veronika
dc.date.accepted 2006-06-05
dc.description.abstract-translated Theme of diploma work is implementation of different quality methods which are neces-sary for effective and efficient managing of public administration organization. Emphasis is given on satisfaction of customers of town hall, improvement of life standard of citizens and strategic management. Maybe that's why a project part of this diploma work consists of a draft of a new strategy of Vsetin City and possibilities of communication with key stakeholders of City Hall and City itself. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3216
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kocourek_2006_dp.pdfBlocked 1.716Mb PDF View/Open
kocourek_2006_vp.pdf 256.8Kb PDF View/Open
kocourek_2006_op.pdf 328.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account