Projekt modernizace svařovací dílny ve společnosti Pars nova, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt modernizace svařovací dílny ve společnosti Pars nova, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Dobroslav cs
dc.contributor.author Luštíková, Zuzana cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T18:58:46Z
dc.date.issued 2008-04-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6317
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na modernizaci svařovací dílny ve společnosti Pars nova, a.s. se sídlem v Šumperku. V teoretické části je formou literární rešerše vysvětlena problematika uspořádání pracoviště a různých metod řízení výroby. Analytická část obsahuje informace o současném uspořádání dílny, o materiálových tocích a o zjištěných problémech, které vyplývají z nevhodného uspořádání svařovny a přilehlých pracovišť. Projektová část je zaměřena na navržení vhodného řešení, které odstraní problémy a nedostatky, které byly odhaleny v části analytické. Je zde také ekonomické hodnocení daného řešení. cs
dc.format 88 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3073036 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 30.04.2038 cs
dc.subject uspořádání pracoviště cs
dc.subject řízení výroby cs
dc.subject layout cs
dc.subject materiálové toky cs
dc.subject technické vybavení cs
dc.subject layout en
dc.subject job management en
dc.subject renovation en
dc.subject material flow en
dc.subject technical equipment en
dc.title Projekt modernizace svařovací dílny ve společnosti Pars nova, a.s. cs
dc.title.alternative Project of renovation of a welding manufactory in Pars nova a.s. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pavlíček, Ladislav cs
dc.date.accepted 2008-05-26 cs
dc.date.vskp-available 2038-04-30
dc.description.abstract-translated This diploma work is focused on the renovation of a welding workroom in Pars nova, a.s. in Šumperk. The work is divided into 3 parts: theoretical part, analytic part and project part. The theoretical part deals with layout and job management. The analytic part handles with a recent layout of a welding workroom and with problems revealed in this manufactory. The project part is focused on the best solution proposal which can solve the problems revealed in the analytic part. Economical calculation is included. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/177 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 8916
dc.date.assigned 2008-03-10 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
luštíková_2008_dp.pdfBlocked 2.930Mb PDF View/Open
luštíková_2008_vp.pdf 469.1Kb PDF View/Open
luštíková_2008_op.pdf 443.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account