Vývoj a konstrukce adaptérů pro lékařské přístroje

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vývoj a konstrukce adaptérů pro lékařské přístroje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořák, Zdeněk
dc.contributor.author Šenkeřík, Daniel
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:23:25Z
dc.date.available 2010-07-13T13:23:25Z
dc.date.issued 2006-05-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/632
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá adaptací komerčně vyráběných digitálních kamer pro použití v otologii. V experimentální části je řešeno konkrétní zadání včetně osvětlení pozorované-ho předmětu. Konstrukční řešení je podloženo funkčními vzorky. Cílem práce je vývoj a rozšíření digitálního zobrazování a záznamu v oboru ORL. cs
dc.format 75s., 9s. obr. příloh cs
dc.format.extent 90936 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Adaptace cs
dc.subject kamera cs
dc.subject osvětlení cs
dc.subject Adaptation en
dc.subject camera en
dc.subject lighting en
dc.title Vývoj a konstrukce adaptérů pro lékařské přístroje cs
dc.title.alternative Development and construction of adaprers for medical instruments en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Žaludek, Milan
dc.date.accepted 2006-06-07
dc.description.abstract-translated The dissertation is focused on adaptation of commercial producing digital cameras for otologist using. In experimental part the exact setting is being solved including lighting of observing object. Constructional solution is verified by functional samples. The target of my dissertation is the progress and implementation of digital screening and recording in the ORL fiel en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 2950
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šenkeřík_2006_dp.pdfBlocked 88.80Kb PDF View/Open
šenkeřík_2006_vp.doc 38Kb Microsoft Word View/Open
šenkeřík_2006_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account