Geneticky modifikované organismy, ano či ne?

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Geneticky modifikované organismy, ano či ne?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Růžička, Jan cs
dc.contributor.author Foltýnová, Kateřina cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T19:14:44Z
dc.date.available 2013-06-02T23:00:34Z
dc.date.issued 2008-06-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6356
dc.description.abstract V této bakalářské práci jsem se zabývala využitím a příklady některých ge-neticky modifikovaných organismů a popisem jejich nových vlastností. Jsou zde shrnuty cíle, pro které se připravují, i možná rizika jejich působe-ní na životní prostředí i člověka. Zmíněny jsou zde postoje k těmto orga-nismům jak v Evropské unii, tak v celém světě. cs
dc.format 38 s., 3 s. příloh cs
dc.format.extent 910451 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 02.06.2013 cs
dc.subject geneticky modifikované organismy cs
dc.subject genové inženýrství cs
dc.subject transgenní rostliny cs
dc.subject Genetically modified organisms en
dc.subject gene engineering en
dc.subject transgenic plants en
dc.title Geneticky modifikované organismy, ano či ne? cs
dc.title.alternative Genetically modified organisms - yes or no? en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hoffmann, Jaromír cs
dc.date.accepted 2008-06-24 cs
dc.description.abstract-translated The Bachelor work was aimed to application and examples of genetically modified organisms (GMO) and to the description of their new properties. The reasons for their preparation are reviewed and risks of their use for environment and human are noted too. The survey of opinions to GMO around the European Union as well as the whole world is presented. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/140 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 8608
dc.date.assigned 2008-02-19 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
foltýnová_2008_bp.pdfBlocked 889.1Kb PDF View/Open
foltýnová_2008_vp.doc 32Kb Microsoft Word View/Open
foltýnová_2008_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account