Polyuretany a jejich využití v technické akustice.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Polyuretany a jejich využití v technické akustice.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juřička, Martin
dc.contributor.author Struhařová, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-16T19:22:35Z
dc.date.available 2010-07-16T19:22:35Z
dc.date.issued 2008-06-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6380
dc.description.abstract Tato bakalářská práce byla zaměřena na zjištění akustických vlastností jednoho druhu polyuretanové pěny a jejich povrchových variant. Z akustických veličin byly měřeny koeficienty zvukové pohltivosti, odrazivosti a hladiny akustického tlaku. Práce byla rozdělena na dvě hlavní části. V první části byly vysvětleny základní akustické veličiny a zákonitosti šíření zvuku. Druhá část se věnuje vybranému pórovitému materiálu s různorodými povrchy. Druhou část doplňuje popis vlastního měření. V závěrečné části jsou zhodnoceny naměřené veličiny a získaná data. Cílem práce bylo poskytnout údaje, na jejichž základě může být tento materiál vhodně použit v technické akustice. cs
dc.format 60 s. cs
dc.format.extent 2726100 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Koeficient zvukové pohltivosti cs
dc.subject koeficient zvukové odrazivosti cs
dc.subject hla-dina akustického tlaku cs
dc.subject frekvence cs
dc.subject vlnová délka cs
dc.subject akustika cs
dc.subject zvuk cs
dc.subject hluk cs
dc.subject Sound absorption coefficient en
dc.subject sound reflection coefficient en
dc.subject sound pressure level en
dc.subject frequency en
dc.subject wave length en
dc.subject acoustic en
dc.subject sound en
dc.subject noise en
dc.title Polyuretany a jejich využití v technické akustice. cs
dc.title.alternative Application of Polyuretahnes in Technical Acoustic. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vašina, Martin
dc.date.accepted 2008-06-19
dc.description.abstract-translated This bachelor work was focused on finding (investigation) acoustic characteristics of polyurethane foam and their surfaces. Sound absorption coefficients, sound reflection coef-ficients and sound pressure levels were chosen from acoustic values (quantity) and were measured. The work was separated into two general parts. Fundamental acoustic values and patterns of sound transmission were explained in the first block. The second block was dedicated to selected porous material and measurements. Description and results of measurement was placed in the two blocks. The aim of this bachelor work was provided data for appropriate using of these materials in acoustic applications. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/138 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 8821
dc.date.assigned 2008-02-11
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
struhařová_2008_bp.pdf 2.599Mb PDF View/Open
struhařová_2008_vp.doc 27Kb Microsoft Word View/Open
struhařová_2008_op.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account