Optimalizace vybraných vnitropodnikových směrnic v účetnictví sledované společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Optimalizace vybraných vnitropodnikových směrnic v účetnictví sledované společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Heczková, Eva
dc.contributor.author Manďáková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:25:08Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:26Z
dc.date.issued 2006-05-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/639
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám vnitropodnikovými směrnicemi. V teoretické části se zaměřuji na význam směrnic pro společnost, náležitosti a druhy využívaných směrnic a také v neposlední řadě na tvorbu směrnic daných legislativou a doplňkových směrnic. V analytické části se zaměřuji na analýzu současného stavu vydaných směrnic ve společnosti a potom následnou optimalizaci a tvorbu vybraných směrnic pro společnost. cs
dc.format 50 s. , 11 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 251609 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 02.05.2011
dc.subject vnitropodnikové směrnice cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject analýza cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject internal company directives en
dc.subject legislation en
dc.subject analysis en
dc.subject optimisation en
dc.title Optimalizace vybraných vnitropodnikových směrnic v účetnictví sledované společnosti cs
dc.title.alternative Optimisation of selected company directives in accountancy for the following company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-05-30
dc.description.abstract-translated In my dissertation I focus on internal company directives. In the theoretical section I try to focus on the significance of directives for the company, their appurtenances and types of utilised directives. Last but not least I focus on the creation of directives given by legislation and on additional directives. In the analytical section I focus on analysing the current state of directives in the company and then on subsequent optimisation and creation of selected directives for the company. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2055
dc.date.assigned 2006-02-28
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
manďáková_2006_bp.pdfBlocked 245.7Kb PDF View/Open
manďáková_2006_vp.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open
manďáková_2006_op.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account