Aplikace manažerské etiky jako nástroj pro zvýšení konkurenceschopnosti organizací

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aplikace manažerské etiky jako nástroj pro zvýšení konkurenceschopnosti organizací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomancová, Lucie
dc.contributor.author Lichvárová, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-16T19:31:24Z
dc.date.available 2013-05-23T23:00:26Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6404
dc.description.abstract Táto bakalárska práca sa zameriava na analýzu manažérskej etiky českých a slovenských firiem. Prieskum bol robený hlavne vo veľkých a stredne veľkých firmách, ktoré pôsobia v rôznych oblastiach podnikania. Boli oslovené firmy výrobné, poskytujúce služby a tiež firmy obchodné a vykonávajúce svoju pracovnú činnosť aj v iných oblastiach. Teoretická časť charakterizuje manažérsku etiku, definuje etické riadenie a rozsiahlejšie popisuje jej nástroje a metódy. Jedná sa o etický a sociálny audit, spoločenskú zodpovednosť firiem a etický kódex. V praktickej časti je vyhodnotenie dotazníkov v podobe analýzy súčasného stavu manažérskej etiky v dotazovaných firmách. Na záver sú uvedené návrhy a odporučenia pre dotazované firmy. Cieľom tejto práce je teda na základe analýzy posúdiť konkurencieschopnosť podnikov pri využití manažéskej etiky a jej nástrojov. cs
dc.format 59 s., 14 s. obr. príloh cs
dc.format.extent 1225920 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2013
dc.subject manažérska etika cs
dc.subject nástroje etického riadenia cs
dc.subject metódy etického riadenia cs
dc.subject spoločenská zodpovednosť firiem cs
dc.subject audit cs
dc.subject etický kódex cs
dc.subject business ethics en
dc.subject management tools en
dc.subject management methods en
dc.subject corporate social responsibility en
dc.subject audit en
dc.subject ethics code en
dc.title Aplikace manažerské etiky jako nástroj pro zvýšení konkurenceschopnosti organizací cs
dc.title.alternative Application business ethics as a tool to enhance the competitiveness of organizations. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Taraba, Pavel
dc.date.accepted 2008-06-10
dc.description.abstract-translated This bachelor's work focuses on the analysis of business ethics Czech and Slovak companies. Research was carried out mainly in large and medium-sized companies which operate in different areas of business. They contacted the production company, providing services but also business and carrying out their work activities in other areas. The theoretical part characterized by business ethics, defines the ethical management and extensive describes its tools and methods. It is the ethical and social audit, corporate social responsibility and ethics. In the practical part is the evaluation questionnaires in the analysis of the current state of business ethics in responding companies. At the conclusion are given suggestions and recommendations for the sample companies. The aim of this work is therefore based on an analysis to assess the competitiveness of enterprises in the use of business ethics and its instruments. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9751
dc.date.assigned 2008-03-21
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
lichvárová_2008_bp.pdfBlocked 1.169Mb PDF View/Open
lichvárová_2008_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
lichvárová_2008_op.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account