Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy MONDI BUSINESS PAPER SCP a.s. s využitím nástrojů marketingového mixu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy MONDI BUSINESS PAPER SCP a.s. s využitím nástrojů marketingového mixu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav cs
dc.contributor.author Žabková, Monika cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T19:34:32Z
dc.date.available 2018-08-15T23:00:09Z
dc.date.issued 2008-08-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6409
dc.description.abstract Táto diplomová práca sa zaoberá projektom zvýšenia konkurencieschopnosti firmy Mondi Business Paper SCP a.s Práca je rozdelená na tri časti. Teoretická časť je zameraná na popis marketingu, nástrojov marketingového mixu a konkurencieschopnosti firmy. V analytickej časti je charakterizovaná firma Mondi Business Paper SCP a.s., nasleduje PEST analýza, Porterov päť faktorový model, SWOT analýza a analýza marketingového mixu. V projektovej časti sa snažím poskytnúť návrhy najmä v oblasti marketingovej komunikácie. Práca je ukončená nákladovou a rizikovou analýzou. cs
dc.format 86 s., 3 s. prílohy cs
dc.format.extent 3848461 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.08.2018 cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject produkt cs
dc.subject cena cs
dc.subject distribúcia cs
dc.subject marketingová komunikácia cs
dc.subject konkurencieschopnosť cs
dc.subject konkurenčná výhoda cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Porterov päť faktorový model cs
dc.subject kancelársky papier cs
dc.subject marketing mix en
dc.subject product en
dc.subject price en
dc.subject distribution en
dc.subject marketing communication en
dc.subject competitiveness en
dc.subject competitive advantage en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Porter five factor models en
dc.subject typing paper en
dc.title Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy MONDI BUSINESS PAPER SCP a.s. s využitím nástrojů marketingového mixu cs
dc.title.alternative Project increasing of competitive advantages of firm MONDI BUSINESS PAPER SCP a.s. by using marketing mix instruments en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mračková, Eva cs
dc.date.accepted 2008-09-08 cs
dc.description.abstract-translated This graduation thesis is dealing with a project to increase capability of competing business of the company Mondi Business Paper SCP, Inc. The work is divided into three sections. Theoretical part is focused on description of marketing, tools of mix marketing and competing business of the company. In the analytical section, is the characteristics of the company Mondi Business Paper SCP, Inc., follow by PEST analysis, Porter five factor models, SWOT analysis and analysis of the marketing mix. In the project design section, I tried to provide proposals particularly in the area of marketing communications. Work is ends with the costing and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 8967
dc.date.assigned 2008-06-16 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
žabková_2008_dp.pdfBlocked 3.670Mb PDF View/Open
žabková_2008_vp.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open
žabková_2008_op.doc 61.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account