Analýza spokojenosti zaměstnanců ve společnosti Hella Slovakia Front-Lighting, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza spokojenosti zaměstnanců ve společnosti Hella Slovakia Front-Lighting, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matošková, Jana
dc.contributor.author Matuláková, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-16T19:43:14Z
dc.date.available 2010-07-16T19:43:14Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6429
dc.description.abstract Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou spokojnosti zamestnancov v spoločnosti Hella Slovakia Front-Lighting, s.r.o., Kočovce. V teoretickej časti sú využité poznatky z odbor-nej literatúry vzťahujúce sa k tejto téme. V praktickej časti je prevedená analýza spokoj-nosti zamestnancov tejto spoločnosti pomocou dotazníkového šetrenia. Úvodom je pred-stavenie histórie až po súčasný vývoj firmy, využitá SWOT analýza na zistenie silných a slabých stránok, hrozieb a príležitostí pre ucelenejší obraz o spoločnosti a nasleduje zhodnotenie súčasného stavu spokojnosti pracovníkov. Záverom je zhodnotenie spokojnosti zamestnancov v spoločnosti Hella Slovakia Front-Lighting, s.r.o. a následné návrhy a doporučenia prispievajúce k jej zlepšeniu. cs
dc.format 65 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1823619 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject personálne riadenie cs
dc.subject riadenie ľudských zdrojov cs
dc.subject spokojnosť zamestnancov cs
dc.subject motivácia cs
dc.subject personnel management en
dc.subject human resources en
dc.subject employees' satisfaction en
dc.subject motivation en
dc.title Analýza spokojenosti zaměstnanců ve společnosti Hella Slovakia Front-Lighting, s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of employees' satisfaction of the company Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mikuláštík, Milan
dc.date.accepted 2008-06-10
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with the analysis of employees' satisfaction of the company Hella Slovakia Front-Lighting, s.r.o. Pieces of knowledge obtained from literature sources regarding my topic are exploited in the first part. The analysis of employees' satisfaction of this company by questionnaires is carried out in the practical part. Opening of practical part is by introduction of company, using SWOT analysis for assessing strengths, weaknes-ses, opportunities and threats of the company and continues appreciation of actual condi-tion of employee's satisfaction. At the end, evaluation of employees' satisfaction is accoplished and recommendation for improvement of utilization this employee's satisfaction. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9784
dc.date.assigned 2008-03-21
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
matuláková_2008_bp.pdfBlocked 1.739Mb PDF View/Open
matuláková_2008_vp.doc 58Kb Microsoft Word View/Open
matuláková_2008_op.doc 40Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account