Optimalizace majetkové a finanční struktury firmy MELIORACE, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Optimalizace majetkové a finanční struktury firmy MELIORACE, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vašíček, Jiří
dc.contributor.author Žaroský, Zdeněk
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:25:44Z
dc.date.available 2010-07-13T13:25:44Z
dc.date.issued 2005-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/642
dc.description.abstract Bakalářská práce hodnotí majetkovou a finanční strukturu firmy MELIORACE, a.s. Správná struktura majetku a kapitálu patří v dnešní ekonomice k nejdůležitějším součástem dobře fungujícího podniku. Hlavními zdroji informací jsou výkazy finančního účetnictví - rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů spojených se strukturou majetku. Pro posouzení financí jsem použil finanční analýzu a její postupy popsal v další části. Praktická část vyhodnocuje současnou situaci podniku a srovnává ji s předchozími hospodářskými obdobími. V závěru jsem zhodnotil rozbor rozvahy a finanční analýzy a doporučil firmě řešení některých problémů. cs
dc.format 54 stran cs
dc.format.extent 253562 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Optimalizace cs
dc.subject majetek cs
dc.subject finanční struktura cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject zisk cs
dc.subject vlastní kapitál cs
dc.subject cizí kapitál cs
dc.subject oběžný majetek cs
dc.subject stálý majetek cs
dc.subject pohledávky cs
dc.subject závazky cs
dc.subject finanční zdraví cs
dc.subject Optimalization en
dc.subject possession en
dc.subject financial structure en
dc.subject liquidity en
dc.subject profitability en
dc.subject insolvency en
dc.subject balance en
dc.subject profit en
dc.subject proper capital en
dc.subject strange capital en
dc.subject short-term assets en
dc.subject constant possession en
dc.subject claims en
dc.subject engagements en
dc.subject financial health en
dc.title Optimalizace majetkové a finanční struktury firmy MELIORACE, a.s. cs
dc.title.alternative Optimalization of possession and financial structure at the firm MELIORACE, a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-01-24
dc.description.abstract-translated My bachelor work evaluates structure of possession adn finance at the firm MELIORACE, a.s. The right structure of possession and finance is one of most important components of a prosperous firm in this economy. Primary recources of information are financial reports of accouting - balance and statement of profit and loss. The theoretic part describes fundamental terms related to structure of possession. While examing of finance I used financial analysis and its procedures I described in the next part. The practical part evalutes the current position and compares it with previous years. Finnaly I reviewed the analysis of balance and financial analysis and I recommended some solutions of problems. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2584
dc.date.assigned 2005-10-07
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
žaroský_2006_bp.pdfBlocked 247.6Kb PDF View/Open
žaroský_2006_vp.pdf 389.4Kb PDF View/Open
žaroský_2006_op.pdf 434.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account