Analýza Public Relations společnosti TESCOMA s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza Public Relations společnosti TESCOMA s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chovancová, Miloslava
dc.contributor.author Vogeltanzová, Zdeňka
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:26:00Z
dc.date.available 2010-07-13T13:26:00Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/643
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je analýza public relations společnosti TESCOMA s.r.o. V úvodu provádím literární rešerši dostupných zdrojů na téma public relations. Na základě teoretických znalostí je v praktické části práce provedena analýza public relations ve firmě Tescoma s.r.o. Je zde vyhodnocen dotazníkový výzkum a zpracovány nástroje public relai-ons využívané v této společnosti. Na závěr jsou navržena zdokonalení, které se týkají pub-lic relations. cs
dc.format 73 s., 17 s. obr./tab. příloh cs
dc.format.extent 1523058 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 14.06.2036
dc.subject Public relations cs
dc.subject analýza cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject Public relations en
dc.subject analysis en
dc.subject marketing mix en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject questionnaire en
dc.subject competition en
dc.title Analýza Public Relations společnosti TESCOMA s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis Of Public Relations Of The Company TESCOMA, Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kozák, Vratislav
dc.date.accepted 2006-06-14
dc.date.vskp-available 2036-06-14 *
dc.description.abstract-translated The theme of my bachelor thesis is an analysis of public relations of the company TESCOMA, Ltd. In the introduction I make research about the topic public relations from available literary sources. On the behalf of theoretical knowledge, is completed an analysis of public relations used in practice in the company TESCOMA, Ltd. There is interpret a questionnaire research and compile of public relations tools in this company. In conclusion there are proposed improvements of public relations. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP *
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4159
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vogeltanzová_2006_bp.pdfBlocked 1.452Mb PDF View/Open
vogeltanzová_2006_op.doc 40Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account